Speekselkliertumor

Nazorg

Na uw behandeling in het LUMC blijven wij uw gezondheid volgen. U komt op controle, waarbij we kijken of een behandeling aanslaat en of u goed herstelt.

Welke nazorg kunnen wij u bieden?

De nazorg die u krijgt, hangt af van uw behandeling. Als u bent geopereerd, dan vindt vaak na 1 tot 2 weken de eerste controle plaats. Uw arts kijkt dan of uw operatiewond goed geneest en of de tumor helemaal is verwijderd. Als u ook bent bestraald, dan vinden er eveneens controles plaats bij de radiotherapeut. Die kijkt naar uw mond en voelt aan uw wang, om na te gaan of het gezwel goed is verwijderd.

Het is mogelijk dat bij een operatie de aangezichtszenuw beschadigd raakt. Dit komt vaker voor bij kwaadaardige tumoren. De aangezichtszenuw stuurt de gezichtsspieren aan en zorgt zo voor gelaatsexpressie. Herstel van de zenuw is mogelijk. Dat kan dagen of maanden duren. Om het herstel te bespoedigen, kunt u gebruik maken van mimetherapie. U wordt hiervoor doorverwezen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut. Als de zenuw onherstelbaar is beschadigd, kijkt een gespecialiseerde chirurg of het aangezicht hersteld kan worden met een operatie.

Hoe kunt u ons bereiken?

Loopt u na uw behandelingen tegen problemen aan of heeft u nog vragen? Geef dit aan bij de nacontroles, of eerder als ze urgent zijn. U kunt bellen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, tel. 071-526 8020 (ma-vr 9.00-12.00 en 13.30-16.00 uur).