Speekselkliertumor

Diagnose

Er zijn veel verschillende soorten speekselkliertumoren. Deze kunnen zowel goedaardig als kwaadaardig zijn. Het is daarom belangrijk om precies vast te stellen om wat voor soort gezwel het gaat. Onze medisch specialisten stellen zo snel mogelijk de diagnose, waardoor u zo kort mogelijk in onzekerheid zit.

Wie komt u tegen en wat kunt u verwachten?

De huisarts of specialist van een ander ziekenhuis verwijst u door naar het LUMC. Wij nemen vervolgens contact met u op om een afspraak te maken. U kunt op korte termijn terecht op onze polikliniek. Op de dag van uw afspraak kunt u zich melden bij de receptiebalie van de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde op H-2-Q (routenummer 478).

U gaat eerst in gesprek met een van onze KNO-artsen die is gespecialiseerd in speekselkliertumoren. De KNO-arts is uw hoofdbehandelaar. Tijdens dit gesprek krijgt u alle tijd om uw verhaal te vertellen en vragen te stellen. De KNO-arts zal u uitgebreid informeren en uitleggen welke behandelmogelijkheden er zijn.

Als u bent doorverwezen door een specialist van een ander ziekenhuis, dan is er vaak al een diagnose gesteld. Zo niet, dan krijgt u een punctie. Met een dunne naald nemen wij cellen weg uit het gezwel. Dat kan pijnlijk zijn. Vervolgens kijkt de patholoog of hier kankercellen tussen zitten. Als dat zo is, gaat het om een kwaadaardig gezwel.

Als het ondanks een punctie niet duidelijk is of het om een goed- of kwaadaardig gezwel gaat, dan krijgt u nog een CT- of MRI-scan. Daarvoor wordt een aparte afspraak gemaakt.

Uitslag van het onderzoek

Binnen een week zijn de uitslagen van de onderzoeken bekend en hebt u een afspraak met uw behandelend arts om de resultaten te bespreken. De arts bespreekt uitvoerig met u de uitslag en u krijgt vervolgens alle informatie over een eventueel behandelplan.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt. Schrijft u deze van tevoren op. Zo voorkomt u dat u belangrijke vragen vergeet te stellen. 
  • Kom niet alleen, maar neem iemand mee om u te ondersteunen en met u mee te denken.