Nierkanker

Nazorg

Na uw behandeling voor nierkanker zijn er verschillende vormen van nazorg mogelijk. Bent u voor uw behandeling verwezen vanuit één van de samenwerkende ziekenhuizen? Dan zult u na een eerste controle in het LUMC op termijn weer de controles via uw eigen uroloog in het verwijzende ziekenhuis krijgen.

Welke nazorg bieden wij? 

Na de behandeling blijft u onder controle van de uroloog in het geval van beperkte nierkanker en van de medisch oncoloog in het geval van uitgezaaide nierkanker. U ziet uw behandelaar zo vaak als nodig is.

Het krijgen van kanker en het ondergaan van een behandeling kan ingrijpend zijn. De oncologisch maatschappelijk werkers van het LUMC kunnen u helpen zaken rondom de ziekte en behandeling te verwerken.

Waar moet u op letten na uw behandeling?

De behandeling voor nierkanker geeft soms bijwerkingen. Sommige verwacht, andere onverwacht. Let goed op bijwerkingen en bespreek ze met uw arts. Ook is het goed als u alert bent op zaken als pijn, koorts en zwellingen. 

Contact bij vragen en problemen

Mochten zich problemen voordoen, dan kunt u dit aangeven bij nacontroles, of eerder als ze dringend zijn. Bel dan met:  

  • De polikliniek Urologie (na urologische ingrepen): 071 - 526 23 04 (maandag t/m donderdag bereikbaar van 8.00-12.30 uur en 13.30-15.00 uur, vrijdag van 8.00-11.30 uur)
  • De polikliniek Medische Oncologie (na chemotherapie): 071-526 3523 (maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur)