Leverkanker (secundair)

Ons onderzoek

Patiëntgebonden onderzoek naar uitzaaiingen in de lever

In het LUMC verrichten we verschillende soorten onderzoek naar secundaire leverkanker. Soms vindt onderzoek uitsluitend in het laboratorium plaats, soms vragen we onze patiënten of ze mee willen doen. Onderzoek bij patiënten levert vaak betrouwbare kennis op. We stellen het daarom zeer op prijs als u bereid bent om mee te werken aan een onderzoek.

De studies die in het LUMC worden uitgevoerd, wisselen regelmatig. De studies die open staan voor deelname van patiënten, worden met u besproken. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt.

Onderzoek naar uitzaaiingen in de lever binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. Het onderzoek naar primaire leverkanker maakt onderdeel uit van het profileringsgebied Biomedical Imaging.

In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten.

Welke onderzoeken naar uitzaaiingen in de lever lopen momenteel?

Binnen het LUMC wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar betere behandelmethoden voor patiënten met uitzaaiingen in de lever. Alle betrokken specialismen doen hier onderzoek naar.

Zo vindt er op de afdeling Chirurgie onderzoek plaats naar een meer nauwkeurige vorm van opereren door de uitzaaiing tijdens de operatie op een andere manier in beeld te brengen. Dit gebeurt door het toedienen van een contrastvloeistof voor de operatie. Met speciale camera’s kijkt de chirurg tijdens te operatie naar de uitzaaiing en stelt vast of er zich nog andere uitzaaiingen in de lever bevinden. Ook kan zo worden gekeken of al het kwaadaardige weefsel verwijderd is. 

Vanuit de afdeling radiologie vindt onderzoek plaats naar het beter in beeld brengen van uitzaaiingen vóórdat een behandeling gestart wordt. De onderzoekers kijken welke vormen van scans, of een combinatie hiervan, het beste de uitzaaiingen in beeld brengen, met als doel een zo passend mogelijk behandelplan op te stellen.

Vanuit de afdeling medische oncologie wordt onderzoek gedaan naar betere combinaties van chemotherapie. Lang niet bij alle patiënten is het nodig, of mogelijk, om chemotherapie te geven. Als u hiervoor in aanmerking komt, zal de medisch oncoloog u benaderen.