Leverkanker (secundair)

Nazorg

Na de behandeling houden we een vinger aan de pols. U blijft bij ons onder controle, zodat we goed in de gaten kunnen houden of de kanker niet terugkomt.

Welke nazorg kunnen wij bieden?

U komt de eerste 2 jaar na uw behandeling om de 4 maanden op het spreekuur voor controle. Voordat u langskomt, krijgt u een CT-scan van uw borst en buik en doen we bloedonderzoek. In overleg met u kunnen na verloop van tijd de controles ook plaatsvinden in het ziekenhuis dat u heeft verwezen of in een ziekenhuis bij u in de buurt.

Het krijgen van kanker en het ondergaan van een behandeling kunnen ingrijpend zijn. De oncologisch maatschappelijk werkers van het LUMC kunnen u helpen om zaken rondom de ziekte en behandeling te verwerken. 

Waar moet u op letten na uw behandeling?

Na het ondergaan van iedere behandeling kunnen er complicaties optreden. Het is belangrijk dat u bij thuiskomst alert bent op signalen die mogelijk op een complicatie wijzen. Mogelijke signalen zijn:

  • Koorts
  • Buikpijn
  • Geelzucht
  • Jeuk 

Heeft u last van een of meerdere symptomen of heeft u hier een vraag over, neemt u dan contact met ons op.

Hoe kunt u ons bereiken?

Als u geopereerd bent of een radiofrequente ablatie heeft ondergaan, krijgt u van de verpleegafdeling contactinformatie mee voor het geval zich problemen voordoen. Aarzel bij ernstige problemen niet en bel meteen 112 of ga naar de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp.

Bij minder acute problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek Oncologische chirurgie via telefoonnummer
071 – 526 43 09.