Familiaire adenomateuze polyposis (FAP / APC-geassocieerde polyposis)

Ons onderzoek

In het LUMC doen we onderzoek naar familiaire adenomateuze polyposis (FAP). Dat doen we in  het laboratorium van de afdeling Pathologie, maar ook in samenwerking met onze patiënten. We proberen de ziekte en haar oorzaken beter te begrijpen. Door zorg en onderzoek zo veel mogelijk te combineren, zorgen we dat u zo snel mogelijk van de nieuwste ontwikkelingen kunt profiteren.

Patiëntgebonden onderzoek

Onderzoeker pipetteert in het labHet LUMC doet mee aan een aantal (inter)nationale studies naar FAP en naar kanker en de onderliggende factoren. Het doel van deze onderzoeken is het beter in kaart brengen van de risico’s van patiënten op het krijgen van darm- en andere vormen van kanker.

Een groot deel van ons onderzoek naar FAP kunnen we niet verrichten zonder de hulp van patiënten. We stellen het daarom erg op prijs wanneer u mee wilt doen met een onderzoek. Als patiënt kan het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek voordelen met zich meebrengen. Zo lopen er in het LUMC regelmatig zogeheten clinical trials. Dit zijn studies naar bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen, die mogelijk beter werken dan de huidige behandelingen. Het kan zijn dat we vragen of u hier aan mee wilt doen, maar u mag er uiteraard ook zelf naar informeren. De arts zal u in elk geval over deze studies voorlichten. We informeren u uitvoerig en u krijgt altijd de tijd om eerst goed na te denken over deelname. Als u meedoet met een onderzoek, is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt.

Onderzoek naar FAP binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin we voorop willen lopen. Het FAP-onderzoek maakt onderdeel uit van het profileringsgebied Cancer Pathogenesis and Therapy. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten, doordat onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.

Elke 2 weken komen onderzoekers van verschillende afdelingen – zoals Klinische Genetica en Pathologie – samen om elkaar op de hoogte te stellen van nieuwe onderzoeksresultaten. Door continu kennis met elkaar uit te wisselen, begrijpen we FAP en polyposis steeds beter en kunnen we de zorg verder verbeteren.  


Waar doen we momenteel onderzoek naar?