Bijschildklierkanker

Diagnose

De diagnose bijschildklierkanker kan op verschillende manieren worden gesteld. Het LUMC heeft veel mogelijkheden om onderzoek te doen. Zo kunnen we snel de juiste diagnose stellen.

Uw afspraak

Uw huisarts of een andere specialist verwijst u door naar het LUMC. De reden is een vermoeden dat u bijschildklierkanker heeft. Mogelijk bent u al geopereerd en is toen de diagnose gesteld. U krijgt van ons een brief met uw afspraak. 

Wie komt u tegen en wat staat u te wachten?

U heeft een afspraak bij de polikliniek Endocrinologie en het Centrum voor Botkwaliteit van het LUMC. Uw hoofdbehandelaar is de internist-endocrinoloog. 

Na een consult waarin we uw situatie bespreken krijgt u een aantal onderzoeken. Welke onderzoeken dat zijn is afhankelijk van wat er al gedaan is, en wat er eventueel herhaald moet worden. Uw arts zal uitgebreid met u bespreken wat u te wachten staat. Een deel van de onderzoeken vindt niet meteen tijdens uw eerste afspraak plaats. U krijgt hiervoor een nieuwe afspraak. Mogelijk is ook een consult met een chirurg nodig. Dit gebeurt op ons gecombineerde spreekuur van het Centrum voor Endocriene Tumoren. 

Welke onderzoeken zijn mogelijk? 

 • Bloedonderzoek. Met dit onderzoek worden onder andere de activiteit van het bijschildklierhormoon en het calcium- en fosfaatgehalte in uw bloed gemeten. 
 • Urineonderzoek. Een 24-uurs urineverzameling geeft een goed beeld van uw kalkuitscheiding.
 • Echo bijschildklierEchografie van de hals. Dit laat zien of u een of meer vergrote bijschildklieren heeft en of er lymfklieren in de hals vergroot zijn.
 • Echografie of CT scan van de nieren. Hiermee brengen we eventuele nierstenen en kalkafzettingen in de nieren in beeld.
 • Botdichtheidsmeting. Tijdens dit onderzoek kijken we hoeveel kalk uw botten bevatten. Meer informatie over dit onderzoek vindt u in deze folder.
 • Bijschildklierscintigrafie (MIBI-scan). Met deze scan wordt zichtbaar waar de overactieve bijschildklier precies zit. Ook kan bij een MIBI-scan gezien worden of er eventueel uitzaaiingen zijn. U krijgt hiervoor een injectie met een kleine, veilige hoeveelheid radioactieve stof. Meer informatie over dit onderzoek vindt u in deze folder.
 • PET CT-scan met choline. Ook met deze scan wordt er gekeken naar waar de overactieve bijschildklier precies zit en of er uitzaaiingen zijn. Deze scan wordt vaak pas gedaan als de MIBI-scan geen duidelijke afwijkingen laat zien. Meer informatie over dit onderzoek vindt u in deze folder.
 • Bijschildklierhormoon-sampling. U krijgt dit onderzoek vaak als u al een keer geopereerd bent of als de arts twijfelt over de plek van de overactieve bijschildklier(en). In het lichaam worden bloedmonsters genomen om de precieze plek op te sporen. Hiervoor wordt een klein slangetje via een bloedvat in de lies ingebracht. Het onderzoek gebeurt in dagopname op de afdeling Radiologie. Meer informatie over dit onderzoek vindt u in deze folder.
 • MicroscoopMicroscopisch onderzoek van de bijschildklieren. Het stellen van de diagnose bijschildklierkanker is moeilijk, zeker als de patholoog hierin niet gespecialiseerd is, en gebeurt op basis van microscopisch onderzoek na de operatie. In het LUMC is de afdeling pathologie gespecialiseerd in deze diagnostiek.  
 • Genetische diagnostiek. Genetisch onderzoek gebeurt om te kijken of de bijschildklierkanker erfelijk is. We kijken dan naar specifieke mutaties waarvan we weten dat ze bijschildklier veroorzaken, zoals het CDC73 gen. In het LUMC is de afdeling klinische genetica gespecialiseerd in deze diagnostiek.  

Uitslag van het onderzoek

Als er een of meer aanvullende onderzoeken nodig zijn geweest, krijgt u kort hierna een consult met uw behandelend arts. De uitslagen van het onderzoek worden dan met u besproken. Ook krijgt u te horen welke behandeling u kunt krijgen. 

Hoe kunt u zich voorbereiden?

 • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt. Schrijft u deze op, zodat u ze niet vergeet.
 • Neem een recente medicatielijst mee, zodat uw arts precies weet welke medicijnen u gebruikt.
 • Neem iemand mee om u te ondersteunen en met u mee te denken.