Bijschildklierkanker

Behandeling

Blijkt u bijschildklierkanker te hebben? Dan bespreken wij met u welke behandelingen er mogelijk zijn. De keuze voor een behandeling nemen wij altijd samen met u.

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Bijschildklierkanker wordt behandeld met een operatie, vaak in combinatie met een behandeling om het calciumgehalte in het bloed te verlagen. Verschillende specialisten zijn bij de behandeling betrokken. De internist-endocrinoloog zorgt ervoor dat de juiste onderzoeken zijn gedaan voor de operatie en dat het calciumgehalte behandeld wordt. De chirurg zal in deze periode met u de operatie doornemen en plannen. Na de operatie onderzoekt onze gespecialiseerde patholoog de verwijderde bijschildklier. Als de ziekte onverhoopt al uitgezaaid is zal er altijd nog wel een operatie gedaan worden om zoveel mogelijk tumor weefsel weg te halen. 

Hypercalciëmie

PillenVoor de operatie kan plaatsvinden moet vaak eerst het calciumgehalte in het bloed verlaagd  worden. Dat kan met verschillende medicijnen: 

  • bisfosfonaten (deze remmen het vrijkomen van calcium uit de botten)
  • cinacalcet (remt de afgifte van PTH en hierdoor de hoogte van het calcium)
  • calcitonine (controleert het calciumniveau in het lichaam)
  • diuretica (plaspillen, deze verhogen de uitscheiding van calcium in de urine) 

Ook het toedienen van veel vocht kan helpen. We controleren regelmatig uw bloed om het calciumgehalte vast te stellen.

Operatie

Tijdens de operatie verwijderen we de bijschildkliertumor en het omliggende vetweefsel met de hierin gelegen lymfeklieren. Soms moeten we ook de helft van de schildklier verwijderen, bijvoorbeeld als de tumor hiermee vergroeid is.

Opereren is de enige behandeling voor bijschildklierkanker die genezing kan geven. Onze chirurgen zijn zeer ervaren in het uitvoeren van deze operatie. Voor bijschildklierkanker zijn er nog geen medicijnen zoals chemotherapie om de kanker tegen te gaan. Als er na een eerste behandeling uitzaaiingen aanwezig zijn, zal geprobeerd kunnen worden deze met een operatie te verwijderen. 

De belangrijkste complicatie van de operatie is schade aan de stembandzenuw. Dit kan leiden tot heesheid. Deze complicatie komt gelukkig maar zeer zelden voor en is meestal tijdelijk. Bovendien kan het calciumgehalte na de operatie snel dalen, zeker als de operatie succesvol is. Daarom houden we na de operatie het calciumgehalte goed in de gaten en krijgt u uit voorzorg calcium en vitamine D voorgeschreven. Dit moet u ook na ontslag tijdelijk blijven gebruiken en dit wordt poliklinisch afgebouwd. Blijkt het calciumgehalte ondanks de calcium en vitamine D tabletten toch te laag te worden? Dan blijft u na de operatie mogelijk langer opgenomen in het ziekenhuis en krijgt u extra calcium via een infuus. 

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Het horen van de diagnose bijschildklierkanker en het ondergaan van de behandeling kan zeer ingrijpend zijn. We zullen u zo goed mogelijk begeleiden en voorlichten. Neem bij uw bezoeken aan het ziekenhuis ook altijd iemand mee om u te ondersteunen en met u mee te denken. 

Wat is de prognose?

Bijschildklierkanker heeft een goede levensverwachting. Wel is het belangrijk dat u onderzocht en geopereerd wordt door specialisten met veel ervaring met de behandeling. Bijschildklierkanker kan niet behandeld worden met chemotherapie of bestraling. Juist daarom is een goede eerste operatie van groot belang.  

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In het LUMC doen we continu onderzoek naar betere methoden om bijschildklierkanker te behandelen. Dat kunnen wij niet zonder de hulp van patiënten. Regelmatig vragen we onze patiënten dan ook om mee te doen aan onderzoek. U kunt zelf beslissen of u dit wilt.