Afzeggen van de operatie

Wat als u ziek bent? 

Wanneer u ziek bent kan de operatie niet doorgaan. U moet dit zo snel mogelijk doorgeven aan de afdeling waar u onder behandeling bent. Er kan ook een andere reden zijn waardoor uw operatie niet door kan gaan. Ook dan moet u zo snel mogelijk contact met de betreffende afdeling opnemen.

Wat zijn andere redenen om af te zeggen? 

Het kan gebeuren dat uw operatie wordt uitgesteld bij ziekte van operatiekamer-medewerkers of door andere onvoorziene omstandigheden. In dit geval brengen we u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.