Afzeggen van de operatie

Belangrijk is dat u tijdig doorgeeft wanneer uw operatie niet door kan gaan. Reden hiervoor kan ziekte zijn of andere omstandigheden.

Wat als u ziek bent?

Wanneer u ziek bent kan de operatie niet doorgaan. U moet dit zo snel mogelijk doorgeven aan de afdeling waar u onder behandeling bent. Er kan ook een andere reden zijn waardoor uw operatie niet door kan gaan. Ook dan moet u zo snel mogelijk contact met de afdeling opnemen.

Wat zijn andere redenen van afzegging?

Ook kan het gebeuren dat uw operatie wordt uitgesteld bij ziekte van de operateur / OK personeel of door andere onvoorziene omstandigheden. In dit geval wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. 

Na het afzeggen van de operatie wordt u zo snel mogelijk weer op het OK programma geplaatst voor uw operatie.