Patiënt en zorg

Voor uw operatie heeft u een gesprek gehad met uw behandelend arts en de anesthesioloog. Op de dag van opname bereidt u zich op de afdeling voor op de operatie.

Gesprekken vooraf

Wanneer u geopereerd moet worden heeft u hierover een gesprek met uw behandelend arts. Uw behandelend arts bespreekt met u hoe de operatie gaat verlopen. Ook brengt u een bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie waar met u besproken is welke vorm van anesthesie voor u nodig of het beste is. Voor meer informatie over de anesthesie kunt u de patientenfolder Informatie over Anesthesie raadplegen.

Melden

Op de dag van opname meldt u zich altijd op de verpleegafdeling. In uw oproep staat vermeld waar en wanneer u zich moet melden. 

Voorbereiding

Voordat u naar het OK-centrum wordt gebracht, wordt de plaats waar u geopereerd wordt gemarkeerd. Dit gebeurt altijd, tenzij verwisseling is uitgesloten. Voorbereidingen die u treft zijn:

  • u trekt een operatie jasje aan
  • u neemt (eventueel) afgesproken medicatie in
  • u doet uw sieraden/bril af en (tand)protheses uit

Bespreek voor u vreemde zaken of onduidelijkheden altijd direct met uw verpleegkundige!

Gang van zaken rond uw operatie

Onder de kopjes voor de operatie en na de operatie leest u meer over de gang van zaken rond uw operatie.