Opleiding Operatie Assistent

De operatieassistent is de steun en toeverlaat van de chirurg tijdens de operatie.

De Operatieassistent

De operatieassistent heeft een belangrijke taak in de voorbereiding van een operatie. Hij/zij zorgt ervoor dat de operatiekamer bedrijfsklaar is en dat de apparatuur werkt.  Ook zorgt de operatieassistent dat al het instrumentarium aanwezig is dat voor de operatie nodig is.

Assisteren tijdens de operatie

Tijdens de operatie assisteert de operatieassistent de chirurg door te instrumenteren en assisteren. Ook is bij elke operatie een operatieassistent aanwezig die de schakel vormt tussen de steriele werkomgeving en de buitenwereld. We noemen dit "omlopen". Deze operatieassistent is niet steriel gekleed. Zonodig kan hij/zij de operatiekamer af kan om instrumenten of materialen te halen.

Lees meer over de opleiding tot operatieassistent