Operating Room Center

Het OK-centrum heeft 20 operatiekamers waar we jaarlijks duizenden operaties uitvoeren. De OK-medewerkers bestaan uit anesthesiemedewerkers, operatieassistenten, (IC) verpleegkundigen en ondersteunend personeel.