Onderzoek bij mensen met Parkinson

De afdeling Neurologie van het LUMC doet onderzoek bij patiënten met de ziekte van Parkinson. De ziekte van Parkinson is een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door stoornissen van het bewegen zoals beven, traagheid, stijfheid en problemen met het evenwicht. Vaak wordt niet alleen het bewegingsapparaat getroffen, maar zijn er ook andere verschijnselen zoals problemen met slapen, geheugen, stemming, reuk en met inwendige functies (bijvoorbeeld problemen met plassen, ontlasting en bloeddruk). 

Tussen patiënten met de ziekte van Parkinson zijn er verschillen in het patroon van de klachten, de ernst van de verschijnselen en de snelheid waarmee symptomen tijdens het beloop van de ziekte veranderen. Daarom bestaat er het idee dat de mechanismen die bij al deze processen een rol spelen tussen patiënten verschillen. Een beter inzicht hierin zou daarom kunnen leiden tot verschillen in behandeling tussen patiënten met een verschillend patroon of beloop van de ziekte. In het LUMC wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen van de verschillende verschijnselen bij de ziekte van Parkinson, hoe deze symptomen over de tijd veranderen en waarmee deze veranderingen samenhangen..

Hieronder kunt u lezen over de diverse onderzoeken die op dit moment in het LUMC gaande zijn.

Klik hier voor een overzicht van alle medewerkers aan het parkinsononderzoek.

  

Lopende projecten

PROPARK

Het ‘PROfiling PARKinson’s disease’ onderzoek wordt gedaan om meer inzicht te krijgen in de ziektemechanismen die bij de ziekte van Parkinson en Lewy body dementie een rol spelen. Er zijn belangrijke overeenkomsten tussen de ziekte van Parkinson en Lewy body dementie. Beide aandoeningen behoren tot de groep van Parkinsonachtige ziekten (de zogenaamde Parkinsonismen) en hebben deels dezelfde symptomen. Vooral in het begin van Lewy body dementie kan het lastig zijn om de ziekte te onderscheiden van de ziekte van Parkinson. Vanwege de verschillen in behandeling van Lewy body dementie en de ziekte van Parkinson is het belangrijk om in een vroege fase van deze aandoeningen een goede diagnose te kunnen stellen. Daarom is het belangrijk om een goed inzicht te krijgen in de verschillen tussen de ziektemechanismen van beide aandoeningen. Het PROPARK onderzoek doet dit door middel van klinisch onderzoek, beeldvormend onderzoek en onderzoek van bloed en huidcellen.

 

Deelname

Op dit moment hebben we voldoende mensen met de ziekte van Parkinson verzameld voor het PROPARK onderzoek. Wel zijn we nog op zoek naar mensen met Lewy Body dementie. Indien u hierover mee wilt weten, dan willen wij u vragen contact met ons op te nemen.