Verwijzers

De polikliniek neurologie in het LUMC werkt met zorgpaden die ingericht zijn volgens de topreferente zorg (TRF) die het LUMC biedt. Per zorgpad is er specifieke academische expertise aanwezig. De zorg is georganiseerd op vaste weekdagen in teams met een eigen verpleegkundige en/of secretaresse. Wij streven naar een toegangstijd van maximaal 4 weken voor een eerste polibezoek voor niet-spoedeisende zorg. Bij hogere urgentie is overleg altijd mogelijk, als het een verwijsvraag betreft binnen de zorgpaden.

Zorgpaden Neurologie

Bewegingsstoornissen 
Hoofdpijn
Neurovasculair (beroerte/vaatmalformaties)
Neuromusculair 
Neuro-oncologie
Wegrakingen/Flauwvallen
Kinderneurologie 


Verwijzen naar de polikliniek Neurologie in het LUMC

Huisartsen:

1. Verwijsvraag valt binnen één van de zorgpaden

  • Eerste verwijzing naar een neuroloog: u kunt via Zorgdomein verwijzen, graag met duidelijke verwijsvraag.
  • Voor verwijzingen met spoedeisend karakter (binnen een week): kunt telefonisch overleggen met de supervisor van de polikliniek: 071-5299235 (ma-vrijdag 9.00-17.00 uur) Contactgegevens polikliniek
  • Second opinion: verwijzing kan geschieden via Zorgdomein, fax of post met nazenden cq meezenden van voorgaande correspondentie. Als patiënt recent gezien is door een neuroloog in een ander ziekenhuis is het belangrijk dat deze behandelend neuroloog op de hoogte is; het heeft de voorkeur dat de behandelend neuroloog verwijst.
2. Verwijsvraag valt buiten onze zorgpaden
  • Eerste verwijzing naar een neuroloog: de capaciteit voor verwijzingen algemene neurologie is beperkt. Op grond van de verwijsbrief en de capaciteit wordt vastgesteld of de patiënt kan worden geaccepteerd en zo ja, de termijn waarbinnen de patiënt gezien dient te worden. Voor niet-spoedzorg waarvan de verwijsvraag buiten onze zorgpaden valt adviseren wij regelmatig aan de verwijzer om de patiënt naar een ander ziekenhuis te verwijzen. De verwijzer krijgt hierover schriftelijk of telefonisch bericht.
  • Second opinion: verwijzing wordt in behandeling genomen als patiënt wordt verwezen door een neuroloog met toezenden van relevante correspondentie, uitslagen en beeldvormend diagnostiek op CD-rom.

Neurologen en andere medisch specialisten:

1. Verwijsvraag valt binnen één van de zorgpaden
  • Wij ontvangen uw verwijzing graag per post of fax inclusief relevante voorgaande correspondentie en aanvullend onderzoek; beeldmateriaal graag op Cd-rom per post sturen. Het faxnummer van de polikliniek is 071-5266671. Email: polikliniekneurologie@lumc.nl

2. Verwijsvraag valt buiten onze zorgpaden
  • Wij adviseren dat u telefonisch overlegt met de polisupervisor 071-5299235 (maandag-vrijdag 9.00-17.00 uur). Contactgegevens polikliniek

Verwijzingen naar andere poliklinieken
U kunt als huisarts of specialist direct verwijzen naar de volgende poliklinieken:

Polikliniek SEIN Heemstede
Bij Stichting epilepsie instellingen Nederland (SEIN) kunnen patiënten terecht voor paroxysmale aandoeningen zoals epilepsie en slaapstoornissen.Deze zorg wordt aangeboden in een samenwerkingsverband tussen LUMC en SEIN Heemstede. Informatie voor verwijzers vindt u op: SEIN: informatie voor verwijzers

Polikliniek Neurochirurgie in  het LUMC
Op de polikliniek Neurochirurgie kunnen patiënten terecht voor advies over neurochirurgische ingrepen.Verwijzingen voor de polikliniek Neurochirurgie lopen niet via zorgdomein en worden ook niet via de polikliniek neurologie in behandeling genomen. Contact gegevens voor de poli neurochirurgie vindt u op: contactgegevens neurochirurgie

Samenwerking met andere ziekenhuizen
Steeds meer mensen hebben complexe zorg nodig. Via de specifieke expertise in onze zorgpaden richten wij ons op complexe zorg. Dit kan alleen door de algemeen neurologische zorg voor een deel over te dragen aan ziekenhuizen de regio. De polikliniek neurologie van het LUMC streeft naar samenwerking met ziekenhuizen in de regio zoals het Alrijne ziekenhuis ( Leiden en Leiderdorp), het Haaglanden Medisch centrum (HMC) en het HAGA ziekenhuis in Den Haag. Indien geïndiceerd kan de behandelend neuroloog patiënten doorverwijzen naar onze polikliniek voor second opinion.  Zo zorgen we er samen met de andere ziekenhuizen voor dat alle patiënten de best mogelijke zorg krijgen.