Bewegingstoornissen

Neurologen

Verpleegkundige

  • Mw G.E.L. Hendriks
  • Mw. E. Marks

Beschrijving

Het zorgpad Bewegingstoornissen is bedoeld voor patiënten met de ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, dystonie, Complex Regionaal Pijn Syndroom met dystonie en andere bewegingstoornissen.

De polikliniek "Ziekte van Huntington" wordt wekelijks door mw. de Bot met neurologen in opleiding gehouden. Er is een samenwerking in Ketenzorg met de geestelijke gezondheidszorg en het verpleeghuis Overduin in Katwijk. Tevens is er maandelijks een multidisciplinaire polikliniek (neurogenetica) met de afdeling Klinische Genetica, Dr. Bijlsma, klinisch geneticus en de psycholoog mw. Van der Meer. Deze polikliniek is bestemd voor mensen met een vraag naar dragerschap voor de ziekte van Huntington.

Prof. van Hilten met neurologen in opleiding en de verpleegkundige mw. Hendriks hebben op maandag en donderdag polikliniek. Wanneer een diepe hersenstimulatie (DBS) wordt overwogen, is er een multidisciplinaire polikliniek. De behandeling DBS zelf gebeurt samen met Dr. Mosch, neuroloog/fysioloog, en Dr. Hoffmann, neurochirurg, in het HAGA ziekenhuis Den Haag. Verder zijn er spreekuren voor behandeling met botulinetoxine en is er een "pompen"spreekuur voor patiënten die medicijnen in de hersenvloeistof toegediend krijgen. Beide behandelingen vinden vooral plaats bij patiënten met een bijzondere dystonie.

 

Europees Huntington Netwerk
Vereniging voor Huntington
Parkinsonnet
Parkinson vereniging