Mw. Dr. G.M. Terwindt

Plaatsvervangend afdelingshoofd

Vakgebied(en)

  • Aandachtsgebied: hoofdpijn

Introductie

Introductie

Dr. Gisela M. Terwindt is zowel bioloog als neuroloog. In 1998 promoveerde zij bij prof. Ferrari en prof. Frants op het onderwerp “Clinical genetics of migraine”. Als promovendus was zij betrokken bij de ontdekking van het eerste migraine gen. Na haar promotie volgde zij haar opleiding tot neuroloog in het LUMC. Sinds 2004 is zij staflid van de neurologie van het LUMC en hoofd van de hoofdpijnpolikliniek. 

Sinds haar promotie is dr. Terwindt betrokken bij diverse onderzoeksprojecten van de hoofdpijnonderzoeksgroep in (inter)nationale multidisciplinaire verbanden. Ze kreeg een klinische fellowship (2007), VIDI (2010)en Aspasia subsidie (2011) van NWO voor het onderzoek naar chronische migraine. Ze vormt samen met prof. Ferrari en prof. van den Maagdenberg het managementteam van LUMINA (www.lumc.nl/hoofdpijn).  

Dr. Terwindt is betrokken bij de zorg en onderzoek van Cerebrale Hereditaire Angiopathieën (CHA) waaronder RVCL, CADASIL en HCHWA-D (erfelijke CAA) vallen in samenwerking met de afdelingen klinische genetica (dr. Lesnik Oberstein, klin. geneticus en drs. vd Meer, genetisch psycholoog), neuroradiologie, humane genetica, en neuropathologie. Daarnaast is zij coördinator van het coschap Neurologie en voorzitter van de commissie voor klin. fellowships binnen het LUMC. Zij is vice-voorzitter van de Wetenschappelijke adviesraad van de Hersenstichting en voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad en lid van het bestuur van de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging. Zij is lid van de “International Headache Classification Committee” voor nieuwe criteria van de hoofdpijnclassificatie.

Publicaties

Zie  Pubmed voor publicaties van dr. G.M. Terwindt.

 


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Postbus 9600
2300 RC Leiden