Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg

De vraag: ‘Wat is goede zorg?’ kent morele en juridische kanten. Een voorbeeld is de vraag: De patiënt is niet aanspreekbaar. Wie moet er nu beslissen?’ De sectie: Ethiek & Recht van de Gezondheidszorg houdt zich bezig met deze dimensies van de zorg. Onze focus ligt op de klinische patiëntenzorg en medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. Hier komen vragen op als: ‘Wat zouden we in deze situatie moeten doen, en waarom?’. Onze ethische en juridische expertise kan daarbij de klinische expertise aanvullen.

Wij bieden consultatie en onderwijs, en doen zelf ook onderzoek op dit gebied. In onze consultatie brainstormen wij met klinische professionals over vragen als: ‘Wanneer mag ik het beroepsgeheim doorbreken’? In ons onderwijs proberen de kennis van medische ethiek en gezondheidsrecht ook te vergroten. Bijvoorbeeld kennis over de kaders waarin toestemming van de patiënt is gegoten. Ons onderzoek betreft verschillenden vraagstukken, zie hier. Bijvoorbeeld: Mag een ziekenhuis patiënten informatie verzamelen voor onderzoek door middel van een non-specifieke toestemming aan de poort?

Contact: ethiekenrecht@lumc.nl

Overzicht medewerkers afdeling Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg:

Hoofd: Prof.Dr. M.C. de Vries

·          Learning Healthcare Systems

·          Raakvlakken medische ethiek en gezondheidsrecht

·          Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

·          Big data

·          Status van humaan lichaamsmateriaal

·          Ethiek en Kindergeneeskunde (incl. verloskunde en fertiliteit)

 Dr.mr. M.M. (Marleen) Eijkholt

·          Klinische ethiek en recht

·          Neuroethiek en recht

·          Voortplantings ethiek en recht

·          Experimentele (stamcel) behandelings vraagstukken ethiek en recht

·          Rechtsvergelijkend gezondheidsrecht           

Dr. M.M.G  (Mieneke) te Hennepe 

·  Medische geschiedenis

.  Medisch erfgoed

·  Visuele cultuur van geneeskunde 

·  Museale collecties in onderwijs

Dr. M. (Mirjam) Houtlosser

·          Ethiek en Verpleegkunde

·          Ethiek en Kindergeneeskunde

·          Ethiek en Onderwijs

   Mr. E.J. (Esther) Oldekamp

·          De grondbeginselen van het gezondheidsrecht

.          Het juridische kader omtrent erfelijkheidsonderzoek 

·          Kunstmatige voortplantingstechnieken en recht

·          Beschermingsleer ongeboren leven 

·          Foetale therapie en recht

   Dr. H.J. (Erik) Olsman

·          Ethiek in psychiatrie 

·          Ethiek in chronische zorg 

·          Ethiek in palliatieve zorg

·          Hoop, geluk, tragiek en zingeving

  Dr. D.P. (Dorothea) Touwen 

·          Ouderengeneeskunde

·          Onvrijwillige zorg in de ouderenzorg

·          Familiebetrokkkenheid en vertegenwoordiging van wilsonbekwame ouderen Medische beslissingen

           rond het levenseinde, waaronder euthanasie

·          Zorg voor patiënten met een migratie achtergrond

 

Onze tijdelijke onderzoekers, inclusief promovendi, buitenpromovendi, alumni vindt u hier: 

Drs. M.C. (Marieke) den Boer

·          Filmen en auditen van zorg

·          (Deferred) consent voor studies naar de opvang van neonaten

·          Kwalitatief onderzoek

  BsC MA. S. (Sara) Laurijssen

·          Learning Healthcare Systems

·          Informed consent modellen

·          Ethische toetsing

·          Ethiek van data

·          Artificial Intelligence 

MSc. K. (Kasper) Kruithof

·          Ernstige meervoudige beperkingen (EMB) en ethiek

·          Kwaliteit van leven, veroudering en kwesties rondom het levenseinde bij mensen met EMB

·          Empirische ethiek

·          De positie van ervaringskennis in de medische sector

MSc.H. (Hilda) Mekelenkamp

·          Besluitvorming voor Stamceltransplantatie

·          Kinderpalliatieve zorg

·          Kinderverpleegkunde

·          Verpleegkundige professionalisering

  MSc. L.J.J.J. (Lieke) Vrouenraets

·          Genderdysforie bij kinderen en jongeren 

·          Ethiek wat betreft puberteitsremmende behandeling  

·          Wilsbekwaamheid  

·          Kind- & jeugdpsychologie 

Secretariaat: 

A.J.H. (Annette) Oosthoek-Kerner

P.M. (Ria) Lybaart