Ethiek en Recht

De vraag: ‘Wat is goede zorg?’ kent morele en juridische kanten. Een voorbeeld is de vraag: De patiënt is niet aanspreekbaar. Wie moet er nu beslissen?’ De sectie: Ethiek & Recht van de Gezondheidszorg houdt zich bezig met deze dimensies van de zorg. Onze focus ligt op de klinische patiëntenzorg en medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. Hier komen vragen op als: ‘Wat zouden we in deze situatie moeten doen, en waarom?’. Onze ethische en juridische expertise kan daarbij de klinische expertise aanvullen.

Wij bieden consultatie en onderwijs, en doen zelf ook onderzoek op dit gebied. In onze consultatie brainstormen wij met klinische professionals over vragen als: ‘Wanneer mag ik het beroepsgeheim doorbreken’? In ons onderwijs proberen de kennis van medische ethiek en gezondheidsrecht ook te vergroten. Bijvoorbeeld kennis over de kaders waarin toestemming van de patiënt is gegoten. Ons onderzoek betreft verschillenden vraagstukken, zie hier. Bijvoorbeeld: Mag een ziekenhuis patiënten informatie verzamelen voor onderzoek door middel van een non-specifieke toestemming aan de poort?

Contact: ethiekenrecht@lumc.nl