Research

De afdeling Medische Statistiek en Bio-informatica bestaat uit drie secties.
Op deze website is de informatie over het onderzoek per sectie gegroepeerd.

Medische Statistiek

Het onderzoek van de sectie Medische Statistiek is gericht op de ontwikkeling en implementatie van statistische methodes en veilig data management voor medisch onderzoek (afdeling Advanced Data Management).

Moleculaire Epidemiologie

De sectie Moleculaire Epidemiologie verricht biomedisch onderzoek ter identificatie van genetische en moleculaire variatie die bijdraagt aan het risico op complexe aandoeningen bij de mens.

Advanced Data Management

De sectie ADM legt zich toe op het propageren, ondersteunen en toepassen van veilig data management voor medisch onderzoek.

Afdelingsprogramma's
Medisch Onderzoeksprofiel