Niet-WMO plichtig onderzoek

Ook voor onderzoek dat niet onder de reikwijdte van de WMO kan het wenselijk zijn dat het onderzoek wordt beoordeeld. De CME toetst op basis van haar reglement ook onderzoek dat niet onder de WMO valt.  

Toetsing van niet-WMO onderzoek noemen we ook wel een toetsing in het kader van de zorgvuldigheid.

Wanneer de beoordeling van een niet-WMO onderzoek positief uitvalt geeft de CME een verklaring van geen bezwaar voor de uitvoering van het onderzoek.

Het onderzoeksvoorstel en het (patiƫnten)informatieformulier wordt beoordeeld aan de hand van een aantal algemene normen zoals vrijwilligheid, proportionaliteit en waarborgen voor het behoud van de privacy van de deelnemers.

Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Code Goed Gedrag (gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek), de Code Goed Gebruik (gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek).

Een voorbeeld van niet-Wmo onderzoek is een niet belastend vragenlijstonderzoek, een registratieonderzoek van medical devices of een onderzoek waarbij het eigen handelen wordt geƫvalueerd.