Niet-WMO onderzoek

Wanneer u als onderzoeker in het LUMC een onderzoek wilt gaan doen dat niet onder de WMO valt, dient u dit onderzoek aan de CME voor te leggen voor een zorgvuldigheidstoets. U ontvangt voor het onderzoek dan een Verklaring van geen bezwaar.

Voor de beoordeling vraagt de CME u de volgende documenten in te dienen in formaat PDF naar cme@lumc.nl

Prospectief niet-WMO-onderzoek:

A1. aanbiedingsbrief
C1. onderzoeksprotocol (gebruik als basis het CCMO protocol template)
E1-2. informatiebrief voor de deelnemers (eventueel toestemmingsformulier) volgens CCMO template
F1. vragenlijsten (indien van toepassing)
K1. goedkeuring wetenschapscommissie
---      overige documenten die voor uw onderzoek van belang zijn.

Retrospectief niet-WMO-onderzoek (dossier onderzoek met gegevens; LET OP: niet bedoeld voor onderzoek met lichaamsmateriaal!): 

A1. aanbiedingsbrief
C1. protocol onderzoek met gegevens; gebruik uitsluitend de laatste versie van het template in iProva
K1. goedkeuring wetenschapscommissie
--- overige documenten die voor uw onderzoek van belang zijn.

Niet-WMO onderzoek met lichaamsmateriaal:

A1. aanbiedingsbrief
C1. protocol onderzoek met gegevens; gebruik uitsluitend de laatste versie van het template in iProva
K1. goedkeuring wetenschapscommissie
--- overige documenten die voor uw onderzoek van belang zijn.

Een ABR-formulier en een begrotingsformulier is voor het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar dus niet nodig.

De CME kijkt altijd naar de zorgvuldigheid voor het eigen centrum.
Dit betekent dat wanneer het onderzoek in meerdere centra wordt uitgevoerd, de CME van het LUMC alleen voor de uitvoering in het LUMC een Verklaring van geen bezwaar afgeeft. Wanneer het onderzoek al elders is getoetst, vindt door de CME een marginale beoordeling plaats.

Onder reikwijdte WMO vindt u uitleg over de vraag wanneer onderzoek wel of niet onder de WMO valt.  

Bij niet WMO-plichtig onderzoek vindt u meer uitleg over de wet-en regelgeving waaraan wordt getoetst in het kader van de zorgvuldigheid.