Bevoegdheden CME/CCMO

Wanneer u heeft vastgesteld dat uw voorgenomen onderzoek onder de WMO valt, dient u vervolgens te bepalen of uw onderzoek kan worden beoordeeld door de CME van het LUMC of dat het onderzoek door de CCMO moet worden beoordeeld.  

In bepaalde duidelijk omschreven gevallen is de CME (of een vergelijkbare METC) namelijk niet bevoegd.

Gaat het om onderzoek op het gebied van anti-sense oligonucleotiden, somatische celtherapie, gentherapie, heroineverslaving, interferentie- RNA, vaccins, xeno-transplantatie met levende cellen van dierlijke oorsprong of om onderzoek met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's), menselijke geslachtscellen of embryo's dan is uitsluitend de CCMO bevoegd het onderzoek te beoordelen.  

Op de website van de CCMO vindt u een stappenplan waarmee u kunt nagaan aan welke commissie uw onderzoek moet worden voorgelegd.