Patiënt en zorg

De themagroep Medische Besliskunde richt zich niet rechtstreeks op patiëntenzorg, maar indirect door het uitvoeren van patiëntgebonden onderzoek.

Er wordt bijvoorbeeld onderzocht waarom patiënten, artsen en andere betrokkenen in de gezondheidszorg bepaalde keuzes maken, hoe zij de verschillende keuzeopties (en hun uitkomsten) wegen, en hoe zij omgaan met risico en onzekerheid. De resultaten van deze onderzoeken kunnen worden gebruikt om de verschillen te verklaren tussen de evidence based adviezen zoals die (mede op basis van beslissingsanalyses of kosteneffectiviteitsanalyses) zijn vastgelegd in richtlijnen en protocollen, en de soms schijnbare irrationaliteit van de klinische besluitvorming in de dagelijkse praktijk.

Een ander doel van het patiëntgebonden onderzoek van de themagroep Medische Besliskunde is het in kaart brengen van voorkeuren van patiënten, bijvoorbeeld met betrekking tot de (hoeveelheid) informatie die zij zouden willen ontvangen over ziekte en behandeling, hoe actief zij betrokken zouden willen worden bij de beslissingen over hun behandeling, en onder welke voorwaarden zij potentieel belastende behandelingen, zoals chemotherapie, de moeite waard zouden vinden. Tot slot wordt veel onderzoek verricht naar de invloed van behandelingen op de kwaliteit van leven van patiënten.