Onderwijs en opleidingen

Onderwijs en opleidingen

De themagroep Medische Besliskunde verzorgt onderwijs in verschillende onderdelen van het curriculum geneeskunde, het curriculum biomedische wetenschappen en in nascholing. Dit onderwijs is zowel gericht op concrete besluitvorming als op onderzoeksmethodologie.

Besluitvorming in de klinische praktijk

In het tweede en derde jaar verzorgt de afdeling (keuze-)onderwijs over patiëntgerichtheid en over informeren en beslissen in de spreekkamer. Uitgebreider onderwijs op dit thema wordt verzorgd in de module Patiëntgerichtheid van de postinitiële Master Kwaliteit en Veiligheid van de Patiëntenzorg van de NFU.

In het Algemeen Co-schap (ALCO – curriculum 2007) en de VVV (curriculum 2012) wordt de theorie over gedeelde besluitvorming en risico-communicatie besproken en wordt in rollenspelen geoefend met het toepassen hiervan. In de Centrale Onderwijs Momenten (COM - curriculum 2007) wordt hierop teruggekomen, nu in relatie tot de ervaringen opgedaan tijdens de coschappen en semi-arts stage.

Tenslotte geven leden van de afdeling regelmatig nascholing over gedeelde besluitvorming en risico-communicatie en is discipline-overstijgend aios-onderwijs op dit terreinontwikkeld. Ook is een e-learning over gedeelde besluitvorming ontwikkeld, die in onderwijs en nascholing ingezet wordt.

Methodologie: uitkomstmaten en technieken

In ons methodologische onderwijs bespreken we niet-klinische uitkomstmaten die relevant zijn voor besluitvorming: patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg (in het blok Organisatiemanagement), kwaliteit van leven (in het blok POV), diagnostiek (in de lijn Beroepsvorming) en kosteneffectiviteit (in de lijn Samenwerken en Organiseren).
Daarnaast dragen we bij aan het onderwijs over verschillende methodologische onderwerpen: het opstellen van vragenlijsten, meten & reproduceerbaarheid en de opzet van pragmatische trials (allen in het blok POV).

Studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen (en eventueel uit andere richtingen zoals Psychologie) kunnen hun stage bij Medische Besliskunde uitvoeren en deelnemen aan het onderzoek van onze themagroep. Zij kunnen zich daarvoor melden bij de onderwijscoördinator (zie onder). Verder participeren leden van de themagroep regelmatig in diverse cursussen van de Boerhaave Commissie.

Jaarlijks organiseren we de cursus "Van klinisch probleem tot succesvolle aanvraag" (twee dagen zelfstudie, twee dagen contactonderwijs). Deelname staat open voor masterstudenten, promovendi en medisch specialisten uit het LUMC en is met name interessant voor diegenen die overwegen een onderzoeksvoorstel in te dienen binnen de ZonMw programma’s Doelmatigheid, Preventie, of Goed Gebruik Geneesmiddelen. In de cursus komen de basisprincipes van pragmatische trials en doelmatigheidsonderzoek aan bod.

Coördinator van het onderwijs van Medische Besliskunde is Arwen Pieterse (071-5265880; pieterse@lumc.nl).