Prof H.F.A Vasen

Introductie

Hans Vasen is al staflid binnen de afdeling Maag Darm Leverziekten sinds 1985 toen hij medisch directeur werd van de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (STOET). Hij genoot zijn opleiding algemeen interne geneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en promoveerde in 1989 aan de Universiteit van Utrecht met zijn proefschrift "Screening for hereditary tumours". Van 1985 tot 2000 was hij tevens staflid bij de afdeling Endocrinologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zijn klinische interesse richt zich met name op het opsporen en bewaken van patiënten met erfelijke gastrointestinale (poliepen) syndromen en het vertalen van genetisch onderzoek naar de klinische praktijk. Dit in samenwerking met de afdelingen Klinische Genetica en Pathologie in het LUMC. Hans Vasen bekleedt diverse functies in binnen- en buitenlandse organisaties die zich bezighouden met het onderzoek naar erfelijke tumoren. Hij is bestuurslid van het "International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumours (InSiGHT), voorzitter van verschillende nationaal samenwerkende onderzoeksgroepen en is hoofdredacteur van "Familial Cancer" (Springer publishers) sinds 2000. In 2009 werdt hij tot Hoogleeraar Erfelijke Tumoren benoemd.


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Postbus 9600
2300 RC Leiden