Voor zorgprofessionals

Informatie voor (huis)artsen, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen

MAGNA VICTORIA studie:  Magnetic Resonance  Assessment of  Victoza Efficacy in the Regression of Cardiovascular Dysfunction  In Type 2 Diabetes Mellitus - Het effect van Victoza op de hart- en vaatfunctie, gemeten met MRI, bij mensen met diabetes type 2 van Hindoestaans-Surinaamse afkomst

Opzet van het onderzoek

 • Dubbelblinde gerandomiseerde trial van 26 weken met liraglutide (Victoza) versus placebo
 • 50 DM2 patiënten van Hindoestaans-Surinaamse afkomst
 • Eindpunten gemeten met MRI: onder andere systolische en diastolische hartfunctie, vaatwand karakteristieken en steatose van hart, lever en nieren

Voorafgaand aan definitieve inclusie wordt de patiënt uitgenodigd voor een intake met screening in het LUMC. Tijdens de studie vindt de diabeteszorg in het LUMC plaats. Echter, wij openen geen DBC. Na de studie wordt de patiënt naar uw praktijk terugverwezen. Zowel aan het begin als het einde van de studieperiode ontvangt u van ons een medische overdracht (indien gewenst verzorgen wij ook tussentijds een medische overdracht in het kader van de prestatie-indicatoren).

Samenvattend voor de patiënt

 • Gedurende 26 weken liraglutide of placebo injecteren.
 • In totaal 6 bezoeken aan het LUMC gedurende 6 maanden (totaal 13 uur) waarvan: 1 keuring (intake met screening) + 2 studiedagen met o.a. bloedonderzoek en MRI scan.
 • Wekelijkse telefonische controle.
 • Patiënten ontvangen een vergoeding van 500 euro en een reiskostenvergoeding. Er zijn geen zorgkosten verbonden aan deelname.

Belangrijkste criteria voor deelname

 • Hindoestaans-Surinaamse afkomst
 • Leeftijd >18 en <75 jaar
 • BMI >23 kg/m2
 • DM2 met medicatie (3 maanden stabiele dosering): metformine en/of SU derivaat en/of insuline
 • HbA1c >47 mmol/mol
 • Geen claustrofobie


Achtergrondinformatie

Effect van liraglutide op hartfunctie

Diabetes mellitus type 2 (DM2) patiënten hebben een risico op het ontwikkelen van diabetische cardiomyopathie. Deze vorm van hartfalen kan ontstaan zonder significant coronair lijden. In milde vorm is de diabetische cardiomyopathie bij meer dan de helft van de patiënten met DM2 aanwezig in de vorm van diastolische dysfunctie. Liraglutide is een GLP-1 analoog. Er zijn aanwijzingen dat GLP-1 analogen een positief effect hebben op de hartfunctie.

Binnen de MAGNA VICTORIA studie wordt onderzocht of liraglutide een effect heeft op de hartfunctie. Dit dus in tegenstelling tot de vele grote klinische studies die op dit moment het effect op ischemische hartziekten onderzoeken.     

Studiegroep van Hindoestaans-Surinaamse afkomst in vervolg op studiegroep van West-Europese afkomst

Inmiddels ronden de laatste patiënten van de studiegroep van West-Europese afkomst de studie af. In vervolg op deze eerste studie zijn we gestart met een tweede studiegroep van Hindoestaans-Surinaamse afkomst.

Bij mensen van Hindoestaans-Surinaamse afkomst wordt een verhoogde prevalentie van DM2 en een relatief verhoogd risico op hart- en vaatziekten gezien. Ook is bekend dat er vaak sprake is van een ander metabool profiel (o.a. relatief veel visceraal vetweefsel). Deze verschillen in metabool profiel vormen tevens aangrijpingspunten in het werkingsmechanisme van liraglutide. Mogelijk dat liraglutide daarom een bijkomend gunstig cardioprotectief effect heeft voor DM2 patiënten van Hindoestaans-Surinaamse afkomst.

Financiering en registratie

Deze studie is mogelijk gemaakt door een subsidie van Novo Nordisk.
ToetsingOnline nr NL42089.058.13
ClinicalTrials.gov NCT01761318 (West-Europese studiegroep) / NCT02660047 (Hindoestaans-Surinaamse studiegroep)