Aanmelden gezonde vrijwilligers

De afdelingen Radiologie en Endocrinologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doen wetenschappelijk onderzoek naar diabetes mellitus type 2. Wij zoeken gezonde vrijwilligers om de hart- en vaatfunctie en vetverdeling bij mensen met en zonder diabetes mellitus type 2 met elkaar te kunnen vergelijken.

Wilt u meedoen? 

U kunt (mogelijk) meedoen als u aan de volgende punten voldoet:

• U bent van West-Europese afkomst
    - op dit moment zijn er voldoende deelnemers in deze groep
• U bent van Hindoestaans-Surinaamse afkomst
    - man, leeftijd 50-75 jaar
• U bent gezond:
    - Geen suikerziekte
    - Niet onder behandeling van een medisch specialist

Medicatie-gebruik kan een reden zijn waarom u niet mee zou kunnen doen als gezonde vrijiwlliger. Wij bespreken dit telefonisch met u.

Wat kunt u verwachten van het onderzoek? 

Voor definitieve deelname aan het MRI-onderzoek wordt u eerst gekeurd. Het onderzoek duurt ongeveer één dagdeel. Er wordt onder andere bloedonderzoek verricht en een MRI scan (met contrastvloeistof) gemaakt van uw hart, grote bloedvaten, lever en nieren. Het onderzoek loopt naar verwachting t/m eind 2016.

Het doel van de keuring is om vast te stellen of u aan de criteria voldoet voor deelname als gezonde vrijwilliger, en er geen sprake zou kunnen zijn van een voorstadium van suikerziekte. Daarnaast heeft u de gelegenheid om vragen te stellen over het onderzoek.

De keuring bestaat uit een vraaggesprek, lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek (bloedbeeld, nierfunctie, leverwaarden, suiker-, cholesterol- en vetwaarden) en een hartfilmpje (ECG). U krijgt dan ook een suikerdrankje te drinken, waarna we opnieuw de suikerwaarde in het bloed meten ('glucose tolerantie test'). In totaal zult u ongeveer 2 uur in het LUMC zijn.

De resultaten van de keuring worden binnen een week na keuring telefonisch met u besproken. Mochten er afwijkende bevindingen zijn bij keuring, dan sturen wij tevens een brief naar uw huisarts. Ongeacht de uitslag van de keuring ontvangt u een reiskostenvergoeding.

(keuringen kunnen gepland worden van maandag t/m donderdag tussen 8.15 en 11.00 uur; andere momenten in overleg mogelijk)

Blijkt u op basis van de keuring geschikt, dan volgt een tweede afspraak voor o.a. de MRI scan (met contrastvloeistof) (totaal 120 minuten), ademkapmeting en echografie. Dit duurt ongeveer een dagdeel (ochtend of middag/avond, totaal ongeveer 5 uur). Voor deze tweede afspraak ontvangen deelnemers een vergoeding van 75 euro plus reiskostenvergoeding.

(afspraken voor het onderzoek met MRI scan kunnen gepland worden op: maandag vanaf 16 uur, woensdag vanaf 16.15 uur; vrijdag vanaf 7.15 uur of vanaf 13.30 uur; andere momenten in overleg mogelijk)

  In de MAGNA VICTORIA studie verrichten we naast MRI onderzoek o.a. ook een ademkapmeting om het energieverbruik van het lichaam te bepalen. 

We verrichten een MRI scan en een ademkapmeting.

Onkostenvergoeding? 

U ontvangt een vergoeding van 75 euro en een reiskostenvergoeding.

Aanmelden? 

Klik hier om aan te melden.

U kunt vrijblijvend uw contactgegevens achterlaten. Wij nemen binnen 14 dagen telefonisch met u contact op. We spreken het onderzoek met u door en u heeft gelegenheid om vragen te stellen. Indien u dan interesse heeft om mee te doen, maken we een afspraak voor een intake.

Contact 

Natuurlijk kunt u ook zelf met de arts-onderzoekers contact opnemen.

Dhr. drs. H.J. van Eyk
Arts-onderzoeker Interne Geneeskunde
Telefoon nummer: 071-529 8335
E-mail: h.j.van_eyk@lumc.nl

Mw. drs. E.H.M. Paiman
Arts-onderzoeker Radiologie
Telefoon nummer: 071-526 3657 of 071-529 9052
E-mail: e.h.m.paiman@lumc.nl