Aanmelden suikerziekteonderzoek

De afdelingen Radiologie en Endocrinologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doen wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van Liraglutide (Victoza®) op het hart, de bloedvaten en de vetverdeling in het lichaam bij patiënten met diabetes mellitus type 2 van Hindoestaans-Surinaamse afkomst. Liraglutide verlaagt de bloedsuikers, kan voor gewichtsverlies zorgen en heeft mogelijk een gunstig effect op hart en bloedvaten.

Wilt u meedoen?  

U kunt (mogelijk) meedoen als u aan de volgende punten voldoet:

  • U bent van Hindoestaans-Surinaamse afkomst
  • U bent ouder dan 18 jaar en jonger dan 75
  • U heeft diabetes mellitus (suikerziekte) type 2
  • HbA1c waarde is groter dan 47 mmol/mol
  • U heeft geen claustrofobie (angst voor kleine ruimten)

Wat kunt u verwachten van het onderzoek?

Het onderzoek is dubbelblind en gerandomiseerd: via loting wordt bepaald of u Liraglutide of een placebo krijgt, zowel u als de onderzoeker weet niet waarvoor u heeft geloot. De studiemedicatie moet onderhuids worden ingespoten gedurende 26 weken. Voor en na de behandeling wordt een MRI scan gemaakt van uw hart, grote bloedvaten, lever en nieren. Ook wordt bloedonderzoek verricht.

In de MAGNA VICTORIA studie onderzoeken we het effect van liraglutide (Victoza) op het hart, de vaten en de vetverdeling in het lichaam, vergeleken met placebo, bij mensen met diabetes type 2.  

U wordt geloot voor onderhuids inspuiten (1x per dag) van Liraglutide (Victoza®) of placebo. Aan het begin en aan het eind van het half jaar wordt een MRI scan gemaakt van uw hart, grote bloedvaten, lever en nieren.

Onkostenvergoeding

U ontvangt een vergoeding van 500 euro en een reiskostenvergoeding.

Aanmelden? 

Klik hier om aan te melden.

U kunt vrijblijvend uw contactgegevens achterlaten. Wij nemen binnen 14 dagen telefonisch met u contact op. We spreken het onderzoek met u door en u heeft gelegenheid om vragen te stellen. Indien u dan interesse heeft om mee te doen, maken we een afspraak voor een intake.

Contact 

Natuurlijk kunt u ook zelf met de arts-onderzoekers contact opnemen.

Dhr. drs. H.J. van Eyk
Arts-onderzoeker Interne Geneeskunde
Telefoon nummer: 071-529 8335
E-mail: h.j.van_eyk@lumc.nl

Mw. drs. E.H.M. Paiman
Arts-onderzoeker Radiologie
Telefoon nummer: 071-526 3657 of 071-529 9052
E-mail: e.h.m.paiman@lumc.nl