Shared Care in de regio

Shared Care in de regio

Shared Care kan variëren per patiënt, per behandelaar, per regionaal ziekenhuis. Deze samenwerking tussen het LUMC en regionale ziekenhuizen is gericht op kwaliteit en continuïteit van zorg voor LuVaCs patiënten.

Het organiseren van medisch-specialistische zorg voor de LuVaCs aandoeningen is complex omdat het zeldzame ziekten zijn, chronische ziekten zijn en de aandoening vrijwel elke orgaan kan aantasten. Patiënten hebben dan ook een diverse ziektepresentatie en worden door veel verschillende medisch specialisten behandeld in zowel regionale als academische ziekenhuizen. Omdat de LuVaCs aandoeningen zeldzaam zijn, is een bepaald mate van expertise en scholing noodzakelijk om patiënten de beste zorg te leveren. Daarom heeft het LUMC de regionale ‘LuVaCs Shared Care’ geïnitieerd. Shared Care omhelst dat we als ziekenhuizen samen eraan werken om de optimale behandeling voor LuVaCs patiënten te leveren.

Het LUMC heeft samen met de omliggende, regionale ziekenhuizen de zorg voor LuVaCs patiënten afgestemd. Immers is er in regionale als academische ziekenhuizen reeds veel expertise aanwezig, die in het LuVaCs Shared Care regionaal transparant en toegankelijk  worden. Daar waar nodig, kan de zorg voor LuVaCs patiënten gezamenlijk geleverd worden door behandelaren in regionale en academische ziekenhuizen. Door de LuVaCs Shared Care is het mogelijk om als artsen samen met de patiënt uw ziekte te behandelen ongeacht of u behandeld wordt in een academisch expertisecentrum of een regionaal ziekenhuis. Hierbij is onze filosofie ‘Dichter bij expertise in de breedte en sneller bij expertise in de diepte’.


Voordelen van Shared Care in de regio
Expertise van het LUMC