Bijdragen met uw organisatie

Ook met uw organisatie kunt u bijdragen aan de projecten van de LUMC Vriendenstichting. De behoeften en mogelijkheden van iedere organisatie zijn anders en dat snappen wij. Daarom zijn er meerdere mogelijkheden om een bijdrage te leveren. Graag bespreken we met u welke wijze van steunen het beste bij uw organisatie aansluit.

Een aantal voorbeelden zijn:

 • Eenmalige gift
 • Structureel doneren, eventueel als bedrijfspartner van een project
 • Benodigdheden en kennis voor het project in natura doneren
 • Doneer een deel van de opbrengst van de verkoop van een product
 • Kom in actie met collega’s:
  • Structureel vrijwilligerswerk 
  • Payroll giving, uw medewerkers doneren hun bruto salaris voor een netto gift aan de LUMC Vrienden Stichting. 
  • Organiseer activiteiten om geld in te zamelen, zoals een sportprestatie, benefietavond, talentenjacht etc.

Fiscaal voordeel bij doneren

Particuliere gift

De LUMC Vrienden Stichting is een ANBI organisatie. Dit betekend dat een deel van uw gift mogelijk aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. De meest actuele details over het aftrekken van reguliere giften en periodieke schenkingen vindt u op de website van de belastingdienst.

Het drempelbedrag voor het aftrekken van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60, hierbij geldt dat u al uw donaties aan organisaties met een ANBI status bij elkaar kunt optellen. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het meeste belastingvoordeel ontvangt u bij periodiek schenken.

Bedrijfsgift

Bedrijven hebben de mogelijkheid hun giften te verrekenen binnen de vennootschapsbelasting. Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10 %, liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van 50%, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Vanwege de ANBI-status zijn schenkingen aan de LUMC Vrienden Stichting geheel vrijgesteld van schenkbelasting. Dankzij deze fiscale vrijstelling kan uw schenking geheel ten goede komen aan de activiteiten die de Stichting ondersteunt.