Club van 1000

Een kindvriendelijk verzoek voor magisch onderzoek                                                                                            Als vriend maakt u deel uit van de nieuwe vriendenkring van de LUMC Vrienden Stichting via de Club van 1000. Voor een bijdrage van € 1.000 bent u vriend van deze club voor het jaar 2022. In 2022 komt uw bijdrage geheel ten goede aan het Magie & Illusie onderzoek. 

Kinderen die in het ziekenhuis komen, kunnen angstig zijn en last hebben van stress. Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ), hét kinderziekenhuis van het LUMC, staat voor kindvriendelijke zorg. Het WAKZ wil samen met de bekende illusionist Victor Mids en met Andrea Evers en Henriët van Middendorp van de afdeling Gezondheids, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden wetenschappelijk onderzoeken of de inzet van magie en illusie voor afleiding en een gevoel van controle kan zorgen, zodat zieke kinderen beter kunnen omgaan met pijn, stress en angst. Een dergelijk onderzoek kost geld. Meer info, https://campagne.lumc.nl/magie-illusie-door-victor-mids

Voordelen voor u:

  • U helpt zieke kinderen hun behandeling beter te laten doorstaan door magie en illusie.
  • U helpt zieke kinderen beter om te gaan met pijn, stress en angst.
  • U ontvangt in 2022 één keer het VriendenNieuws waarmee u op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van het Magie & Illusie onderzoek.
  • U vergroot uw maatschappelijke bijdrage.

Uw steun

Als u vriend wilt worden, kunt u uw bijdrage van € 1.000 overmaken naar bankrekeningnummer IBAN NL40 INGB 0007 5221 35 ten name van de LUMC Vrienden Stichting met omschrijving Club van 1000. De LUMC Vrienden Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U mag uw gift, onder voorwaarden, aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.