Club van 1000

Als vriend maakt u deel uit van de nieuwe vriendenkring van de LUMC Vrienden Stichting via de Club van 1000. Voor een bijdrage van € 1.000 bent u vriend van deze club voor het jaar 2021. In 2021 komt uw bijdrage geheel ten goede aan de kindvriendelijke inrichting van de polikliniek en dagbehandeling van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis, hét kinderziekenhuis van het LUMC. Een kindvriendelijke inrichting zorgt ervoor dat kinderen en ouders minder stress ervaren bij een bezoek aan het ziekenhuis.

 Voordelen voor u:

  • U verhoogt het welzijn van zieke kinderen en hun familie tijdens een bezoek aan het Willem-Alexander Kinderziekenhuis.
  • U helpt mee om de oude, prachtige en monumentale binnenstad van Leiden het Willem-Alexander Kinderziekenhuis binnen te brengen. 
  • U ontvangt in 2021 twee keer het Vriendennieuws waarmee u op de hoogte blijft van de voortgang van de kindvriendelijke inrichting.
  • U krijgt toegang tot de besloten LinkedIn groep.
  • U ontvangt een uitnodiging voor de online opening in juni 2021.
  • U vergroot uw maatschappelijke bijdrage.

Uw steun

Als u vriend wilt worden, kunt u uw bijdrage van € 1.000 overmaken naar bankrekeningnummer IBAN NL40 INGB 0007 5221 35 ten name van de LUMC Vrienden Stichting met omschrijving Club van 1000. De LUMC Vrienden Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U mag uw gift, onder voorwaarden, aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.