Voorwaarden gebruik pollengegevens

De pollengegevens op deze website zijn bestemd voor patiënten met allergische aandoeningen en hun behandelaars. Als u onze gegevens wilt gebruiken voor andere doeleinden (zoals wetenschappelijk onderzoek, commerciële doeleinden, patiëntenvoorlichting) of publicatie van de gegevens in welke vorm dan ook (inclusief publicatie op internet) dient u ons om toestemming te vragen. Dit kunt u doen via het aanvraagformulier pollengegevens.