Pollentellingen als richtlijn

De luchtmonsters voor de pollentellingen worden wekelijks verzameld op het dak van het LUMC in Leiden.

De pollentellingen dienen als algemene richtlijn voor de mogelijke aanwezigheid van allergeen pollen in de lucht. De samenstelling van de lucht kan namelijk verschillen per gebied. Mensen die bijvoorbeeld naast een bloeiend grasveld wonen, kunnen aan meer graspollen zijn blootgesteld dan de tellingen op het dak van het LUMC suggereren. Ook lokale en regionale weersverschillen kunnen leiden tot afwijkingen van de Leidse pollentelling.

Nut pollentellingen

De pollentellingen vormen de basis voor de dagelijkse hooikoortsverwachting.

De kennis die bij de pollentellingen wordt opgedaan kan de arts ondersteunen bij het stellen van de diagnose hooikoorts. Zowel arts als patiënt kunnen de polleninformatie aanwenden voor het nemen van gerichte maatregelen tegen hooikoortsklachten.