Bijvoet

bijvoetLatijnse naam: Artemisia vulgaris

Beschrijving

Bijvoet is zeer algemeen onkruid. Het is een pionierplant die groeit op braakliggende gronden, bermen, tussen straatstenen, etc. De bladeren zijn geveerd, aan de bovenkant groen en aan de onderkant witachtig. De onopvallende, talrijke bloempjes zijn gegroepeerd in pluimen bovenaan de plant. Sommige planten kunnen tot ruim een meter hoog worden.

Bloeiperiode

De meeste bijvoetpollen worden in augustus geproduceerd. Hieronder is het gemiddelde van de dagelijkse bijvoetpollen tellingen van 10 achtereenvolgende jaren weergegeven.

grafiek pollentelling bijvoet