Els

elzenkatjeselzenboomLatijnse naam: Alnus glutinosa

Beschrijving

De els komt voor in heel Europa. Deze loofboom is herkenbaar aan de zwarte ‘elzenproppen’ aan de takken. Dit zijn de vrouwelijke katjes van het jaar ervoor. De els bloeit voordat de bladeren verschijnen. De mannelijke bloemen zijn gerangschikt in geel-bruine hangende katjes en de vrouwelijke bloemen in purperen kegeltjes, die later dus zwart worden.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van de els kan erg lang zijn: de piek van de bloei ligt meestal in maart, maar sommige elzen in dorpen en steden kunnen al eind december in bloei komen. Hieronder is het gemiddelde van de dagelijkse elzenpollen tellingen van 10 achtereenvolgende jaren weergegeven.  

 Grafiek pollentelling els