Berk

berkenboomLatijnse naam: Betula pendula (B. verrucosa), Betula pubescens

Beschrijving 

De berk komt voor in Noord en Midden Europa en is eenvoudig te herkennen aan de witte stam en takken. De berk bloeit tegelijk met het verschijnen van de blaadjes.

De mannelijke bloemen zijn gerangschikt in gele, hangende katjes terwijl de vrouwelijke groene katjes rechtop staan.

berkenkatjeBloeiperiode 

De bloei kan optreden van eind april tot half mei. De bloei van berken wordt vaak gekenmerkt door een korte, massale bloei van alle berken in de omgeving. Hieronder is het gemiddelde van de dagelijkse berkenpollen tellingen van 10 achtereenvolgende jaren weergegeven.

Grafiek pollentelling berk