Allergene pollen

pollenHet pollen verschijnt in de lucht als de planten bloeien. Gevoelige mensen kunnen na een eerste contact met pollen een allergie opbouwen (sensibilisatie).

Een allergische reactie kan optreden, als het pollen waarvoor men allergisch is in de lucht voorkomt. De reactie op een blootstelling aan pollen is het gevolg van een combinatie van erfelijke en omgevingsfactoren.

Pollen in de lucht

Stuifmeelkorrels (pollen) zijn microscopisch klein met een doorsnede van gemiddeld 0,025 mm. Het pollen bevat het mannelijke zaad van de plant. Voor de plant is het van belang dat het pollen van de ene bloem naar een stamper van een andere bloem wordt getransporteerd. Planten met gekleurde opvallende bloemen gebruiken daarvoor insecten, zij worden door de geur en kleur van de bloemen naar de plant gelokt.

Windbestuivende planten stoppen geen energie in mooie bloemen, maar in de productie van enorme hoeveelheden pollen. Dit pollen moet met de wind meegevoerd worden en kan zo op de stamper van een bloem terechtkomen. Doordat de bloemen van deze planten onopvallend zijn, is het minder zichtbaar wanneer de plant bloeit en dus pollen produceert. Het is juist dit pollen, dat veel in de lucht voorkomt, waarvoor patiënten allergisch zijn.

Via de pollentellingen is te volgen welke planten pollen produceren.

Belangrijkste allergene pollen in Nederland

Welke pollensoort de belangrijkste allergieverwekker is verschilt per klimaat- en vegetatiezone. Zo komt de berk in grote aantallen in Scandinavië voor en is het berkenpollen daar de belangrijkste hooikoortsverwekker. In het zuiden van Spanje blijkt het pollen van de olijfboom zeer veel allergische klachten te veroorzaken.

In Nederland is het pollen van grassen en berk verantwoordelijk voor het grootste deel van de hooikoortsklachten. Ook veroorzaken pollen van elsbijvoet, hazelaarzuring, weegbree en sinds kort mogelijk ook ambrosia hooikoortsklachten.

Pollenverwachting Europa

Als u op vakantie gaat in Europa kunt u www.polleninfo.org raadplegen. De website toont kaarten met de pollenverwachtingen in Europa in verschillende periodes. De kaarten zijn gemaakt aan de hand van gemeten pollenconcentraties van de laatste 10-15 jaar van 300 pollentelstations in Europa.