Hooikoorts

De belangrijkste verschijnselen bij hooikoorts zijn: jeukende of kriebelende neus en neus-keelholte, niezen, verstopte neus, tranende ogen (last van veel licht), en soms lichte benauwdheid. Mestcel

Ongeveer 20% van de Nederlanders heeft gedurende een periode van een aantal jaren lichte tot ernstige hooikoortsklachten. Hooikoorts is een overdreven reactie van ons afweersysteem op lichaamsvreemde stoffen (allergenen). De allergenen in pollenkorrels zijn niet schadelijk, maar kunnen bij gevoelige individuen een allergische reactie opwekken.

Allergische reactie

Het immuunsysteem produceert antilichamen tegen pollenallergenen van het type IgE. Dit IgE is gebonden aan mestcellen die voorkomen in het slijmvlies van onze luchtwegen. Wanneer een pollenkorrel op het slijmvlies komt, kan het IgE de pollenallergenen herkennen en eraan binden. Hierdoor komen in de mestcel verschillende stoffen vrij, waaronder histamine. Deze stoffen veroorzaken een ontstekingsreactie, die leidt tot de symptomen die kenmerkend zijn voor hooikoorts.