Dr. J. Stolk

Vakgebied(en)

  • Longarts

Introductie

Dr. J. Stolk is als longarts full time verbonden aan de afdeling Longziekten nadat hij in deze afdeling zijn opleiding tot longarts in 1992 had voltooid. Door steeds patiëntenzorg en klinisch wetenschappelijk onderzoek te combineren rond zijn thema alfa-1-antitrypsine deficiëntie beoogt hij in NL aanspreekpunt voor deze erfelijke afwijking te blijven voor patiënten en collega longartsen. Naast informatie over de overerving van deze afwijking binnen de familie kunnen patiënten ook praktische adviezen t.a.v. eventueel aanwezige long- en leverziekte ontvangen. Daarnaast worden patiënten geïnformeerd over de mogelijkheid om op vrijwillige basis aan studies met nieuwe medicijnen mee te doen.

Samen met Dr. M.I.M. Versteegh, hart-long chirurg, is een spreekuur opgezet om patiënten met een verlamming van de middenrifspier (diafragma) te beoordelen en te informeren over de mogelijkheid van een operatieve behandeling.

Patienten met sclerodermie worden samen met artsen van de polikliniek Reumatologie beoordeeld en geïnformeerd over de mogelijke aanwezigheid van longziekten bij sclerodermie.

naar boven


Vakgebieden

  • Alpha-1-antitrypsine deficiëntie
  • Diafragma paralyse
  • Systemische sclerodermie in relatie met longziekten


Wetenschappelijke onderzoeksgebieden

Wetenschappelijke onderzoeksgebieden Nederlands


Publicaties


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: 071 5262950

Postzone C3
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: j.stolk.long@lumc.nl