Uitverkoren: 'favorieten uit openbare collecties'

10 juni 2021 t/m 26 september 2021
De tentoonstelling is nog niet door externen te bezichtigen.

Met werken van: Jakup Ferri, Jaap de Ruig, Chantal Spit, Rob Regeer, Erik Mattijssen, Marc Mulders, Gé-Karel van der Sterren, Massimo Vitali, Katrin Korfmann, Jisan Ahn, Güler Ates, Ellen Mandemaker, Arjan van Helmond, Kim Boske, Sidi El Karchi, Jacqueline Machado de Souza, Liesbeth Piena en Ronald Zuurmond

Zijn er speciale criteria waaraan kunstwerken in medische centra moeten voldoen? Of kan ieder kunstwerk in een zorginstelling of umc worden getoond? Deze vragen staan centraal in de nieuwe tentoonstelling ‘Uitverkoren; favorieten uit openbare kunstcollecties’ die sinds kort te zien is in de Galerie.

Theun Hocks

Teun Hocks
(Basta...)
Foto bewerkt met olieverf
1989
Bruikleen collectie Amsterdam UMC

De beleving van kunst is persoonlijk. Wat voor de één als troostrijk wordt ervaren, kan door een ander als bedreigend worden gezien. Bestaan er objectieve criteria op basis waarvan we kunst als helend of troostend ervaren? Aandachtig en bewust kijken leidt tot betere observaties en interpretaties en daarmee tot een grotere mate van objectiviteit.

Deze tentoonstelling is onderdeel van de tweede Honours class Kijken is de (genees)kunst  dat het LUMC in samenwerking met de Universiteit Leiden organiseert. Studenten ontwikkelen tijdens deze colleges een scherper oog voor detail en verbeteren daardoor hun observatievermogen. Ook onderzoeken de studenten welke waarde kunst kan hebben in de context van een zorginstelling: voor patiënt én arts.

Troostrijk, inspirerend en heilzaam

Voor de tentoonstelling in Galerie LUMC  informeerden Sandrine van Noort (LUMC-collectie) en Sabrina Kamstra (Amsterdam UMC-collectie) bij collega-conservatoren van medische instellingen naar kunstwerken die als troostrijk, inspirerend en als heilzaam werden ervaren. Acht medische instellingen waaronder UMC Utrecht, Sanquin, Zuyderland Medisch Centrum, Antoni van Leeuwenhoek, Isala Klinieken, UMC Groningen, UMC Amsterdam en LUMC stelden voor deze tentoonstelling hun ‘Uitverkoren’ kunstwerken beschikbaar.  

Er is werk te zien van Jakup Ferri, Jaap de Ruig, Chantal Spit, Rob Regeer, Erik Mattijssen, Marc Mulders, Gé-Karel van der Sterren, Massimo Vitali, Katrin Korfmann, Jisan Ahn, Güler Ates, Ellen Mandemaker, Arjan van Helmond, Kim Boske, Sidi El Karchi, Jacqueline Machado de Souza, Liesbeth Piena en Ronald Zuurmond.

Waarnemingsfilters en objectieve criteria

Geen twee mensen zullen iets op dezelfde manier zien. Alles, van onze geërfde biologie tot onze aangeleerde vooroordelen, beïnvloedt de wijze waarop we de wereld in ons opnemen. Ons waarnemingsfilter wordt gevormd door onze eigen, unieke ervaringen en is dus bij iedereen verschillend.

Studenten van de Honours class krijgen de opdracht een werk uit deze tentoonstelling nader te beschouwen. In dit onderdeel van het onderwijsprogramma onderzoekt de student of er objectieve criteria bestaan waaraan kunstwerken in medische centra moeten voldoen en leren ze gaandeweg hun waarnemingsfilters herkennen. 

De tentoonstelling in Galerie LUMC is te zien t/m 26 september 2021. Kijk ook op www.facebook.com/GalerieLUMC