Bert Teunissen

WakayamaBert Teunissen ziet zichzelf meer als archivaris dan als kunstenaar. ‘…Eigenlijk archiveer ik het gebruik van daglicht voor de generaties na ons….’ In 1996 begon Teunissen met het maken van bewoners in hun interieur. Hij noemt het zelf ‘Domestic Landscapes’; binnenlandschappen. Hij begon hiermee in Nederland in de Achterhoek waar hij is geboren. Daar zocht hij naar huizen die qua sfeer, geluiden, geheimzinnige hoekjes en geuren overeenkwamen met het huis waar hij de eerste acht jaar van zijn leven had gewoond totdat het werd gesloopt. Het natuurlijke daglicht dat door de (dak)ramen naar binnen valt speelt hierbij een belangrijke rol. Dit licht bepaalt nog steeds het levensritme van de bewoners. Deze huizen zijn zo gebouwd dat er optimaal gebruik kon worden gemaakt van het daglicht. Toch doet Teunissen zichzelf tekort als hij zegt dat hij alleen het daglicht archiveert, want binnen deze foto’s spelen ook andere aspecten een belangrijke rol. De foto’s zijn niet geënsceneerd. De afgebeelde personen poseren voor de camera op een door henzelf daarvoor uitgekozen plek, tussen hun spulletjes en ( vaak schaarse) meubilair. Meestal gaat het om oude mensen, dikwijls van boeren afkomst, die een sterke band hebben met hun geboortegrond en haast vergroeid lijken met hun huisraad. Deze mensen brengen vaak het grootste gedeelte van hun leven door in dit vertrek van hun huis.

Nadat Teunissen  in de Achterhoek had gefotografeerd vertrok hij naar het buitenland. Hij heeft vergelijkbare series gemaakt in onder meer België, Duitsland, Frankrijk, Engeland , Portugal, Spanje  en uiteraard Japan. Teunissen wil aantonen dat er qua leefwijze veel overeenkomsten zijn bij de (boeren) mensen in de verschillende landen waar hij ze op de foto vastlegt. Opvallend is dat hij bij elke foto de datum en de tijd in de titel vermeld. De archivaris en de kunstenaar  komen hier samen. Want naast puur registreren, refereren deze gegevens ook aan het feit dat de teloorgang van het  binnenlandschap een zaak van tijd is. 

Yvonne Yzermans
Kunsthistoricus