Daishin Sumimoto

Striped TrousersDaishin Sumimoto neemt zijn wereld onder de loep. Zijn onderwerpen  zijn vaak uitvergrootte details van voorwerpen of personen die uit hun context zijn geïsoleerd. Om er de aandacht op te vestigen neemt Sumimoto rigoureuze besluiten. De onderwerpen hebben geen relatie met de omgeving, deze is in veel gevallen zelfs helemaal afwezig. Wat wel wordt afgebeeld is met grote aandacht geschilderd, met oog voor de kleinste nuances. De vormen hebben een sculpturaal karakter. De werken hebben meestal weinig tot geen perspectief, wat  zeer waarschijnlijk een uitvloeisel is van zijn Japanse culturele achtergrond. Het perspectief werd door de Japans Nederlandse handelsbetrekkingen pas laat in Japan geïntroduceerd. De onderwerpen zijn op een ongebruikelijke manier ingekaderd. Personen hebben bijvoorbeeld geen hoofd of geen handen of, wanneer ze wel een hand hebben, is hiervan alleen de contour aangegeven. Daar kijk je dwars doorheen waardoor hetgeen zich achter de hand bevindt zichtbaar is. Het lichaam zelf is duidelijk geen element waar hij zich op focust. Hij richt zijn aandacht op voorwerpen die verwijzen naar de door hem weggelaten omgeving.

Zo is er een schilderij waarop alleen een gestreepte broek, een paar sokken en een paar schoenen zijn afgebeeld. In de broek bevindt zich duidelijk een lichaam. De broek is in een achteroverleunende positie geschilderd, met opgetrokken knieën. Elke vouw en elke streep is duidelijk zichtbaar. Van het lichaam zelf is echter geen spoor te bekennen, alleen de contour van de linker hand. Het bovenlichaam van deze persoon verdwijnt in een muur van verf.  Een raadselachtig takje bevindt zich links boven in het beeld. Wat heeft Sumimoto er toe doen besluiten dit extra detail weer te geven?

Sumimoto benadrukt de isolatie van zijn objecten in de titels van zijn werken. Dit werk heet ‘Stripe Trousers’ en suggereert niet meer dan een gestreepte broek. Toch voel je dat er een hele wereld achter dit eenvoudige gegeven zit. Een wereld die Sumimoto zich toe wil eigenen en met ons wil delen. 

Yvonne Yzermans
Kunsthistoricus