Hideki Iinuma

Chloe MinirobeHout, het materiaal waar Hideki Iinuma zijn beelden van maakt speelt een belangrijke rol in zijn kunstenaarschap. Schijnbaar wars van elke technische uitvinding zaagt Iinuma zijn vrouwfiguren, samen met de sokkel waarop ze staan of zitten, uit één stuk hout. De wijze waarop hij het hout bewerkt is een Japanse techniek. Het concept en de vorm van zijn werk heeft hij in Europa ontwikkeld. Na zijn opleiding in Japan heeft hij in verschillende Europese landen  gestudeerd en gewerkt. In zijn werk brengt hij elementen uit de Japanse cultuur samen met  elementen uit de  westerse cultuur. Met zijn Japanse houtbewerkingtechniek en zijn overtuiging dat werken met hout  een vorm van leven met de natuur is, wat ook een Japanse uiting is, maakt hij zeer westers uitziende vrouwen uit verschillende soorten hout. Ieder land heeft zijn eigen houtsoort en het land waar hij op een zeker moment werkt en verblijft biedt hem  de juiste houtsoort die past bij de beelden die hij daar maakt. Zo heeft Denemarken bijvoorbeeld bomen die zeer dik, krachtig en wit van kleur zijn, dit in tegenstelling tot bomen in Japan, die juist weer fragiel zijn en een beetje gelig van kleur.

De vrouwen staan of zitten op sokkels. De sokkel zorgt er, binnen de traditie van de beeldhouwkunst, voor dat het beeld van een in principe beroemd of memorabel persoon beter te zien is omdat het boven de massa verheven wordt. De westers uitziende vrouwen van Iinuma, in hun  designer outfits  hebben niets beroemds of memorabels. Ze geven zelfs niets van hun persoonlijkheid prijs. Toch zijn zij op hun sokkel verheven (door hun geringe afmetingen niet boven de massa). Zij maken een geïsoleerde, naar binnen gerichte indruk. Iinuma  verbeeldt de uitwassen van de consumptiemaatschappij waarin schoonheid en identiteit worden gemeten aan designerkleding.

Iinuma beschildert de beelden polychroom, waarbij de fijne nerven in het hout en de houtringen goed zichtbaar moeten blijven. Door deze typische kenmerken van het materiaal onderdeel te maken van het werk,  wordt tijd vergankelijkheid en vergankelijkheid tijd. 

Yvonne Yzermans
Kunsthistoricus