Wonen in Utopia

Marianne Lammersen, Renato Nicolodi, Daan Paans, Rik Smits, Izaak Zwartjes, Rob Voerman

19 september t/m 17 november 2013

Installaties, foto’s en tekeningen van utopische woonvormen en denkbeeldige steden zijn te zien in de nieuwe tentoonstelling van de Galerie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De tentoonstelling Wonen in Utopia wordt op donderdag 19 september om 16:30 uur geopend door Meta Knol, directeur van Museum de Lakenhal (Leiden). 

Undiscovered Planet #2

Rik Smits, Undiscovered Planet #2, potlood op papier, 70 x 100 cm., 2013, Courtesy Galerie Ron Mandos, Amsterdam

De tentoonstelling ‘Wonen in Utopia’ is onderdeel van het satellietprogramma van Museum de Lakenhal. Zie voor meer informatie: www.lakenhal.nl. De galerie is dagelijks geopend van 8.00 tot 20.00 uur, toegang is vrij.

Ideale staat

De ideale staat, de ideale stad, de ideale samenleving. Telkens weer leidt het verlangen naar een betere wereld tot nieuwe concepten voor Utopia. In het begin van de twintigste eeuw lieten kunstenaars zich inspireren door de idealen van een nieuwe samenleving en bedachten zij hiervoor nieuwe kunstvormen. Vooral in de eerste jaren na de Russische Revolutie van 1917 integreerden avant-garde kunstenaars als Malewitch, Tatlin, Lissitzky en Popova de nieuwe revolutionaire idealen in hun kunst.

Utopische denkbeelden en nieuwe visies

De kunstenaars op deze tentoonstelling gebruiken utopische denkbeelden uit het verleden en combineren die met nieuwe visies op huidige ontwikkelingen. Zo heeft de utopie voor Rob Voerman (1966) apocalyptische dimensies; zijn werken bieden eerder beschutting voor een naderend einde dan dat ze een betere wereld bieden. Izaak Zwartjes (1974) creëert met zijn bedevaartsmobiel een nieuwe manier van reizen. Zijn driewieler, aangedreven door een archeologisch ogende motor, lijkt het antwoord op de jaarlijkse vakantiemigratie van hele volksstammen met caravans en campers. De architectonische, strak ontworpen modellen van gebouwen van Renato Nicolodi (1980) roepen associaties op met de fascistische idealen die Mussolini eind jaren dertig wilde realiseren in een wijk in het zuiden van Rome. De gedetailleerde tekeningen van Rik Smits (1982) illustreren de gevolgen van een ongebreideld kapitalisme.

In zijn Letters from Utopia onderzocht documentair fotograaf Daan Paans (1985) verschillende manieren waarop mensen omgaan met de tijd die hen is gegeven. Letters from Utopia doet verslag van de niet te doven hoop op een eeuwig leven. In haar collages presenteert Marianne Lammersen (1984) een vervreemdende wereld van geavanceerde technologie. Een wereld die nauwelijks rekening houdt met de niet wezenlijk te veranderen mens en zijn dagelijkse behoeften.

Preview

Op zaterdagavond 14 september, tijdens de Nacht van Kunst en Kennis, is de tentoonstelling in Galerie LUMC tot 21.30 uur ook geopend. Voor meer informatie: www.nachtvankunstenkennis.nl.