Het Kunstlab

 

Op afbeeldingen kan copyright berusten en/of het auteursrecht van toepassing zijn!

Tentoonstelling: 27 oktober t/m 13 november 2011

Bleek het water zacht Never Odd or Even 

Yerry Ydema

Bleek het water zacht

Installatie (2011)

  Hadas Hinkis 

Never Odd er Even

Film en installatie (2011)

 

Momentum 

  Xandra van der Eijk 

Momentum

Pigmentresultaat op etspapier na druppelproces van installatie (2011)

Het Kunstlab 

Xandra van der Eijk (NL, 1985), Jelle Goossens (NL,1987), Ivan Henriques (Brazilië, 1978), Hadas Hinkis (Israël, 1980), Aki Takeda (Japan,1976), Yerry Ydema (NL, 1983). 

De tentoonstelling Het Kunstlab in Galerie LUMC is onderdeel van het Kennisfestival Leiden. Galerie LUMC toont installaties van zes hedendaagse kunstenaars die dit jaar zijn afgestudeerd aan de Koninklijke Academie in Den Haag in de richting ArtScience.Uitgangspunt van de tentoonstelling is de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap.

De tentoonstelling Het Kunstlab toont de wisselwerking tussen kunst en wetenschap. Kunstenaars en wetenschappers zijn verwant aan elkaar. Beiden gebruiken onderzoek als uitgangspunt voor hun werk. Wetenschap is een nog onbekende weg bewandelen. Door onderzoek worden nieuwe wegen gevonden en inzichtelijk gemaakt. Net als wetenschappers zoeken kunstenaars naar creatieve middelen om hun denkbeelden en ideeën te vertalen in overtuigende beelden.

De tentoonstelling laat aan de hand van innovatieve installaties zien dat de samenwerking tussen kunst en wetenschap kan leiden tot het openbaren van nieuwe voorstellingen, het creëren van nieuwe denkbeelden en overtuigingen.

De kunstwerken op de tentoonstelling komen in actie, veranderen van vorm, van kleur of geluid veroorzaakt door techniek of door warmte en aanraking. Actie en reactie is het achterliggende dynamische proces dat de kunstwerken aandrijft tot een continue verandering. Niets blijft wat het was.  

Tijdens de LUMC Wetenschapsdag op 30 oktober kan deze tentoonstelling in Galerie LUMC worden bezocht. Ook worden er die dag geregeld rondleidingen langs de werken gegeven en kan een performance worden bijgewoond.

Logo Leiden

Gemeente Leiden
Kennisfestival Leiden 2011 op Youtube
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst