Werken bij

Werken als radiotherapeutisch laborant in het LUMC

Het LUMC streeft er naar de hoogste kwaliteit te bieden, zowel in medisch-technisch opzicht als in de zorg en aandacht voor de patiënt.

Op de afdeling Klinische oncologie, waar de Radiotherapie toe behoort, behandelen wij jaarlijks ongeveer 2000 patiënten met een oncologische aandoening. Op deze afdeling werken we met ongeveer 70 medewerkers vanuit diverse disciplines waarvan 35 radiotherapeutisch laboranten, zes studenten en twee assisterend laboranten.

De afdeling Radiotherapie beschikt over moderne en geavanceerde apparatuur. Onder andere: vier lineaire versnellers met multileaf collimatoren en megavolt-imagers; drie simulatoren, waarvan één simulator en twee CT’s. Het computerplanningsysteem is een Pinnacle 3-D planningsysteem. De brachytherapie beschikt bovendien over een HDR met bijbehorend PLATO computerplanningsysteem. De afdeling wordt ondersteund door een computernetwerk voor patiëntenafspraken en logistiek. Er worden wetenschappelijke projecten uitgevoerd en er wordt onderwijs gegeven.

Binnen de laborantengroep hebben wij gekozen voor functiedifferentiatie gebaseerd op zes aandachtsgebieden (behandeling, brachy, computerplanning, planning, research/kwaliteit en praktijkbegeleiding/werkbegeleiding en coach). De keuze is gebaseerd op een goede combinatie van interne differentiatie en interne specialisatie welke bijdraagt aan de kwaliteit van het functioneren van de laborantengroep als geheel. Belangrijk hierbij zijn: het verkrijgen en behouden  van een hoge mate van deskundigheid per aandachtsgebied en het behouden van feeling met alle facetten van het vak. Het één staat immers niet los van het ander en op deze manier blijft iedereen optimaal geïnformeerd. Uitgangspunten hierbij zijn optimale zorg voor de patiënt, besluitvorming laag in de organisatie en carrièreperspectief voor de radiotherapeutische laborant.

De verschillende functies zijn:

 • Senior radiotherapeutisch laborant
 • Radiotherapeutisch laborant.
 • Assisterend laborant.

 

Senior radiotherapeutisch laborant

De functie senior radiotherapeutisch laborant wordt gekenmerkt door hoogcomplexe, multi-/ interdisciplinaire zorg. De zorg op het gebied van radiotherapie in combinatie met het coördineren van kwaliteitszorg, zorgvernieuwing en professionalisering is waar het om draait. Op de afdeling zijn er zelfsturende teams waarbij je niet fungeert als leidinggevende, maar de teams wèl vakinhoudelijk coacht. Je initieert kwaliteitszorg, zorgvernieuwing en professionalisering. Ook kom je met ideeën en oplossingen voor het hele zorgproces en draag je zorg voor de invoering en operationalisering van beleid, nieuwe werkwijzen en technieken. Vakinhoudelijk ben je het aanspreekpunt voor jouw aandachtsgebied.

Je profiel
Voor deze functie beschik je over een HBO werk- en denkniveau. Je bent in het bezit van een diploma MBRT (Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken), of bewijs van bevoegdheid radiotherapeutisch laborant en hebt enige jaren werkervaring. Je beschikt over een brede blik (helikopterview) en kunt het gehele zorgproces goed overzien. Je hebt de vaardigheden om nieuwe dingen te initiëren ten aanzien van kwaliteitszorg, zorgvernieuwing en professionalisering. Natuurlijk beschik je daarbij over goede sociale vaardigheden en zowel zelfstandig als in teamverband functioneer je uitstekend. Je bent stressbestendig, flexibel en bereid om in beschikbaarheiddiensten te werken. Bovendien heb je de interesse om inservice-leerlingen en MBRT-stagiaires te begeleiden.

vacature

 

Radiotherapeutisch laborant

Als radiotherapeutisch laborant rouleer je op de afdeling Radiotherapie. Naast de voorbereiding en bestraling, word je ook betrokken bij de computerplanning. Op die manier word je betrokken bij alle facetten van het vak. Bovendien geef je voorlichting en psycho-sociale begeleiding aan de patiënten. Naast deze medische werkzaamheden, speel je een rol in de kwaliteitszorg van de afdeling. Je initieert en draagt bij aan de standaardprocedures, volgt bij- en nascholing en geeft zelf klinische lessen.

Je profiel
Voor deze functie is een HBO werk- en denkniveau vereist. Je beschikt over, of behaalt binnenkort, een diploma MBRT, bewijs van bevoegdheid radiotherapeutisch laborant. Vanwege de omvang van de afdeling en de verscheidenheid in werkzaamheden, is het belangrijk dat je over goede sociale vaardigheden beschikt en zowel zelfstandig als in teamverband uitstekend functioneert. Je bent stressbestendig en bereid om beschikbaarheidsdiensten te verrichten. Bovendien heb je interesse om inservice-leerlingen en MBRT-stagiaires te begeleiden.

vacature

 

Assisterend laborant

Als assisterend laborant m/v rouleer je op de afdeling Radiotherapie. De ene keer assisteer je bij de voorbereiding van de bestraling, de andere keer bij de uitvoering van de bestraling. Daarnaast werk je ook bij de receptie radiotherapie. Bovendien geef je voorlichting en psycho-sociale begeleiding aan de patiënten en verricht je ook eenvoudige verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging. Naast deze medische werkzaamheden, speel je een rol in de kwaliteitszorg van de afdeling. Je draagt bij aan de standaardprocedures en volgt bij- en nascholing.

Je profiel
Voor deze functie is een MBO werk- en denkniveau vereist. Je beschikt over, of behaalt binnenkort, een diploma voor assistent radiotherapie inclusief stralingshygiëne niveau 5. Vanwege de omvang van de afdeling en de verscheidenheid in werkzaamheden, is het belangrijk dat je over goede sociale vaardigheden beschikt. Je bent stressbestendig en heeft veel inlevingsvermogen en tact. Je bent is staat om goed samen te werken in multidisciplinair dienstverband.

Voor de aandachtsgebieden zijn verschillende functieniveaus beschreven namelijk:

 • Basis: Het niet zelfstandig kunnen uitvoeren van werkzaamheden, wel beschikken over kennis m.b.t. geldende afspraken en basisachtergronden.
 • Standaard: Het zelfstandig kunnen uitvoeren van de meest voorkomende werkzaamheden, inclusief het begeleiden van studenten en stagiaires en deelname aan commissies.
 • Expert: Het zelfstandig kunnen uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden. Het fungeren als inhoudsdeskundige en aanspreekpunt bij vakinhoudelijke problemen.

Als senior radiotherapeutisch laborant  functioneer je op twee aandachtsgebieden op expert niveau. Voor de aandachtsgebieden waarop je niet werkzaam bent beschik je minimaal over basisniveau.

Als radiotherapeutisch laborant functioneer je op aandachtsgebieden op standaardniveau. Voor de aandachtsgebieden waarop je niet werkzaam bent beschik je minimaal over basisniveau.

De radiotherapie van het LUMC vindt de persoonlijke benadering van iedere medewerker belangrijk, daarom heeft iedere laborant zijn eigen coach die gedurende het jaar nauw contact onderhoudt en het jaar afsluit met een jaargesprek waarin doelen, wensen en scholing van de laborant besproken worden.

Om kennis, vaardigheden en attitude op een hoog niveau te houden wordt er één keer per twee weken een bijscholing georganiseerd. Deze wordt afwisselend gegeven door medewerkers van de afdeling of van extern. Tevens wordt er ook gebruik gemaakt van e-learning www.ortello.nl. De e-learning bestaat uit casussen, spelletjes en toetsen. Daarnaast wordt er scholing op maat georganiseerd. Dit houdt in dat per aandachtsgebied scholing op basis-, standaard- en expertniveau wordt gegeven. Deze scholing is in kleine groepen en interactief van opzet.

De radiotherapie is continu in ontwikkeling. Om laboranten te kunnen laten bijdragen en deelnemen aan onderzoek en verbetering van de huidige werkwijze wordt er projectmatig gewerkt. De afdeling beschikt over een team van laboranten die het aandachtsgebied Research en Kwaliteit  in hun takenpakket hebben. De deelname aan projecten geschiedt op basis van deskundigheid. Zowel seniorlaboranten als ook radiotherapeutisch laboranten nemen hieraan deel.

Voorbeelden van projecten zijn.

 • IMRT voor diverse doelgebieden
 • Online verificatie
 • Risicoanalyses
 • Patiëntveiligheidskaart
 • Elektronische stralenkaart.
 • Onderzoek naar problematiek moulds.

Op de afdeling radiotherapie zijn 6 in-service studenten en 2 MBRT-stagiaires in opleiding. Voor iedere student of stagiaire wordt een werkbegeleider aangesteld die toeziet op het dagelijkse praktijkleerproces. De afdeling radiotherapie beschikt over een team van laboranten die het aandachtsgebied Praktijkbegeleiding / Werkbegeleiding / Coach in hun takenpakket hebben. Zij verzorgen de opleiding en scholing.

In het LUMC is kwaliteitsborging van de zorg- en dienstverlening belangrijk, daarom heeft de afdeling radiotherapie een operationeel kwaliteitssysteem, waarvan incidenten meldingen en analyse, complicatieregistratie en risicoanalyses een vast onderdeel zijn.