Over ons

De afdeling Klinische Oncologie van het LUMC neemt een prominente plaats in bij de behandeling van kwaadaardige aandoeningen in de regio West-Nederland. De afdeling bestaat uit twee onderdelen: Radiotherapie en Medische Oncologie. Uitdrukking aan deze regiofunctie wordt gegeven door consulentschappen in de omliggende ziekenhuizen in het kader van het Integraal Kankercentrum Nederland  (IKNL). Wetenschap, Onderwijs en Opleiding zijn belangrijke aandachtspunten binnen de afdeling.

Speerpunten Radiotherapie

De primaire doelstelling van de afdeling Klinische Oncologie is het leveren van optimale patiëntenzorg. Daarnaast wordt een wetenschappelijk leidende rol, nationaal en internationaal nagestreefd, met nadruk op de volgende onderzoeksgebieden: endometriumcarcinoom, rectumcarcinomen, haematologische tumoren en bot-en weke delen sarcomen.

Speerpunten Medische Oncologie

De afdeling klinische oncologie van het LUMC biedt brede expertise ten aanzien van de behandeling van alle solide tumoren, zich uitend in het feit dat de stafleden consulenten in de gehele IKNL regio zijn en vaak een voortrekkersrol hebben in nationale en internationale consortia.  

De tertiaire medische zorg van het onderdeel medische oncologie richt zich met name op de behandeling van zeldzamere tumoren zoals bot en weke delen sarcomen, endocriene tumoren, melanoom, niercelcarcinoom, testistumoren en hoofd/hals tumoren. De researchlijnen betreffen immunomonitoring en immunotherapie en experimentele farmacotherapie met nadruk op de behandeling van sarcomen en vroegklinisch onderzoek.