Patient and care

De afdeling Klinische Chemie en laboratorium geneeskunde bestaat uit de Centrale Bloedafname, een laboratorium voor de bepalingen die 24 uur per dag opvraagbaar zijn (chemie, hematologie, stolling en uitgifte van bloedproducten) en een aantal speciële laboratoria.

De afdeling draagt daarnaast bij aan de dienstverlening bij levensbedreigende situaties, faciliteert de diagnostiek binnen zorgpaden en one-stop-shop spreekuren, en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek, contractresearch en biobanking. 

Waarom laboratoriumonderzoek?

Uw behandelend arts wil laboratoriumonderzoek laten doen naar een bepaald bestanddeel in uw bloed, urine, ontlasting of ander lichaamsmateriaal.

Het laboratoriumonderzoek is voor:

 • Het uitsluiten of vaststellen van ziekten (diagnose)
 • Het beoordelen van het verloop van een ziekte
 • Het controleren van de ingestelde behandeling
 • Preventief onderzoek

Centrale bloedafname

U kunt als volwassene bij de Centrale Bloedafname terecht voor een bloedafname en het inleveren van urine en ontlasting. Bloedafnames worden uitgevoerd bij patiënten van zowel de (poli)klinische afdelingen binnen het LUMC als de aanvragen van buiten het LUMC, waaronder aanvragen via huisartsen en verloskundigen.

Daarnaast verzorgt de Centrale Bloedafname de volgende diensten:

 • Aanname van patiëntenmateriaal (urine/ontlasting e.a.);
 • Uitvoeren van functie- en analytische testen;
 • Opleiding bloedafname voor co-assistenten en overige medewerkers van het LUMC;
 • Bloedafname-activiteiten voor in het LUMC lopende researchprojecten;
 • Controle patiëntenmeters

Het laboratorium

Het laboratorium ontvangt lichaamsmaterialen en verricht bepalingen in lichaamsmaterialen, waaronder bloed, urine, hersenvloeistof (liquor) en synoviaal vocht. Buiten kantoortijden verricht het laboratorium een 24/7 pakket aanvragen. Binnen kantoortijden betreft dit een uitgebreider range aan aanvragen:

Tot het pakket van het laboratorium behoren:

 • klinisch chemisch laboratorium onderzoek
 • hematologisch laboratorium onderzoek
 • immunologisch laboratorium onderzoek
 • erfelijk metabool laboratoriumonderzoek
 • bloedstollingsonderzoek
 • geneesmiddelenspiegels
 • onderzoek verzenden naar derden
 • monsterontvangst voor derden
 • aanvraag en ondersteuning point of care testing (POCT) voor glucose, bloedgassen en PT/INR
 • ondersteuning geprotocolleerd onderzoek
 • biobank

Inzicht in uw medische gegevens

Het patiëntenportaal mijnLUMC helpt u met een duidelijk overzicht van uw behandeling en inzicht in uw medische gegevens.

Heeft u een klacht?

Uiteraard doen wij onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u toch een suggestie of klacht, dan horen wij dit graag. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij het patiëntenservicebureau. U bericht wordt behandeld door het patiëntenservicebureau en/of medewerkers van het KCL en u ontvangt daarna een reactie.