Hemofiliebehandelcentrum

Informatie voor verwijzers

Het LUMC en het Hagaziekenhuis in Den Haag vormen samen het  erkende hemofiliebehandelcentrum LUMC-Hagaziekenhuis. In dit behandelcentrum zijn alle noodzakelijk disciplines aanwezig voor een goede hemofiliebehandeling. Patiënten met hemofilie (erfelijk of verworven), de ziekte van Von Willebrand en andere (erfelijke) afwijkingen van de bloedstolling worden hier behandeld. Wij werken intensief samen met de afdelingen Orthopaedie, Revalidatie-geneeskunde, Fysiotherapie, Gynaecologie/verloskunde, Maag-darm-leverziekten en het Klinisch Genetisch Centrum Leiden.

Patiënten kunnen volledig in het LUMC-Hagazekenhuis onder behandeling en controle zijn of onder supervisie in een ziekenhuis dat zelf geen behandelcentrum is nadat een overeenkomst met dat niet-aangewezen ziekenhuis is gesloten. De behandeling van kinderen wordt verzorgd door de afdeling IHOBA van de afdeling Kindergeneeskunde van het LUMC. In essentie is er geen verschil in de behandeling met volwassen patiënten die kunnen worden verwezen naar de polikliniek Trombose en Hemostase. Er vindt regelmatig multidisciplinair overleg plaats tussen de diverse artsen en verpleegkundigen die binnen het hemofiliebehandelcentrum LUMC-Hagaziekenhuis bij de hemofiliebehandeling zijn betrokken om het beleid af te stemmen en individuele patiënten te bespreken. Nadat een diagnose is gesteld of bevestigd wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling zal vrijwel volledig poliklinisch plaatsvinden. Patiënten kunnen zichzelf thuis profylactisch of in geval van een bloeding stollingsfactorconcentraat toedienen. Zo nodig of zo gewenst kan dit ook in het behandelcentrum plaatsvinden.

Als voor volwassen patiënten die onder controle zijn in het LUMC opname nodig is, dan gebeurt dit op de interne afdelingen van het LUMC. Bij operaties vindt opname plaats op een van de chirurgische afdelingen. Tijdens een opname wordt de hemofiliebehandeling verzorgd vanuit het behandelcentrum.

Het hemofiliebehandelcentrum is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor reguliere en zo nodig spoedvragen of behandeling. Tijdens kantooruren kan dit via de polikliniek of via de consulent hemostase. Buiten kantooruren is de dienstdoende hemostase-arts te bereiken via de telefoniste van het LUMC (071-5269111).

Het Klinisch Genetisch Centrum van het LUMC doet onderzoek naar draagsterschap van hemofilie en adviseert vrouwen met kinderwens. Prenatale diagnostiek wordt verricht, zo nodig met ondersteuning van de bloedstolling vanuit het behandelcentrum.